Wjt Gminy Osie informuje, e anuluje ofert zoon dnia 8 stycznia 2013 r. na realizacj zadania publicznego ?Wspieranie zaj rozwojowych dla dzieci i modziey zagroonych wykluczeniem spoecznym?

Osie, dnia 14.01.2013 r.

INFORMACJA

Wjt Gminy Osie informuje, e anuluje ofert zoon dnia 8 stycznia 2013 r. na realizacj zadania publicznego ?Wspieranie zaj rozwojowych dla dzieci i modziey zagroonych wykluczeniem spoecznym? przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie, w zwizku ze zoonym wnioskiem o wycofanie w/w oferty przez zainteresowanych.


Wjt Gminy Osie

(-) Micha GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama