Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dot. ubezpieczonych w KRUS, prowadzcych dodatkowo pozarolnicz dziaalno :

Nowa graniczna kwota podatku dochodowego od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej za 2013 rok.

Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. (M.P. z 2013 poz. 353) roczna kwota graniczna podatku dochodowego nalenego od przychodw z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej za rok podatkowy 2013 wynosi 3 092 z.

Wicej wyjanie o zasadach podlegania ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw w przypadku jednoczesnego prowadzenia dziaalnoci rolniczej i pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w tematycznym dziale: Ubezpieczenie spoeczne rolnikw dla osb prowadzcych jednoczenie dziaalno rolnicz i pozarolnicz dziaalno gospodarcz na stronie www.krus.gov.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama