Wjt Gminy Osie informuje o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizacj zadania publicznego?Ratownictwo i ochrona ludnoci?

Osie, dnia 21 maja 2013 r.

OGOSZENIE

o moliwoci zgaszania uwag do oferty zoonej przez

Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

na realizacj zadania publicznego

?Ratownictwo i ochrona ludnoci?

W dniu 21 maja 2013 r. do Urzdu Gminy Osie wpyna oferta zoona przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizacj zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z pn. zm.), ?Poprawa bezpieczestwa na otwartych wodach?.

Uznajc celowo realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza si ofert:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl

2. Na tablicy ogosze Urzdu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakadce konkursy

Informujemy, e zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pn. zm.) kady mone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgasza uwagi dotyczce zoonej oferty.

Wjt Gminy Osie

(-) Micha Grabski

Pena tre oferty znajduje si TUTAJ >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama