Wjt Gminy Osie na prob Powiatowego Lekarza Weterynarii w wieciu przekazuje w zaczeniu do wiadomoci posiadaczy zwierzt gospodarskich, opis sposobu postpowania z bydem pourazowym na terenie gospodarstwa oraz obowizujc w tym przypadku procedur:

alt


alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama