OsieWjt Gminy Osie informuje, e od 1 lipca 2013 r. rozpocz dziaanie Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych zwany PSZOK-iem. Punkt ten mieci si na terenie skadowiska odpadw komunalnych w Osiu. PSZOK czynny jest w kad pierwsz i trzeci sobot miesica w godzinach od 7.00 do 15.00. W PSZOK-u przyjmowane bd odpady komunalne segregowane, takie jak: papier, szko, tworzywo sztuczne, metal, odpady biodegradowalne, odpady niebezpieczne, opony samochodowe, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, elektromieci itp. Odpady bd przyjmowane bezpatnie. PSZOK przeznaczony jest dla osb fizycznych. Firmy winny zawrze stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadw z przedsibiorstwem wpisanym do rejestru dziaalnoci regulowanej Gminy Osie, zajmujcym si zbirk i zagospodarowaniem odpadw.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama