Bernardyn z OsiaInformujemy, e w dniu wczorajszym zagubiony bernardyn, o ktrym pisalimy 13 grudnia br. powrci do domu. Dziki informacjom zawartym na stronie internetowej i jednym z portali spoecznociowych waciciele psa skontaktowali si z Urzdem Gminy Osie i godzin pniej odebrali psa ze schroniska dla zwierzt bezdomnych w Grudzidzu. Z odnalezienia cieszyli si zarwno waciciele, jak i pies. W imieniu wacicieli (mieszkacw Grdka, gm. Drzycim) dzikujemy wszystkim osobom, ktre zaangaoway si w akcj odnalezienia waciciela psa. Kolejny raz si okazao, e informacje rozpowszechnione w internecie oraz aktywno internautw przyczyniy si do szczliwego zakoczenia. Do dnia dzisiejszego akcja opieki nad zwierztami bezdomnymi na terenie gminy Osie kosztowaa 46 tys. z. Koszty te zwiazane s z wyapywaniem bezdomnych zwierzt oraz ich utrzymaniem w schronisku.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama