Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2014 odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonego harmonogramu:

Osie, ulice ? Andrykowskiego, Brzozowa, Dolna, Gwarna, Jodłowa, Kochanowskiego, Lipowa, Nowy Świat, ks. Semraua, Sosnowa, Sportowa, Szkolna, Świerkowa, STARNIE :
ZMIESZANE:SELEKTYWNE:
styczeń ? 2, 16, 30
luty ? 13, 27
marzec ? 13,27
kwiecień ? 10, 24
maj ? 8, 22
czerwiec ? 5, 18
lipiec ? 3, 17, 31
sierpień ? 14, 28
wrzesień ? 11, 25
październik ? 9, 23
listopad ? 6, 20
grudzień ? 4, 18
styczeń - 13
luty - 11
marzec - 12
kwiecień - 10
maj - 13
czerwiec - 11
lipiec - 11
sierpień - 11
wrzesień - 10
październik - 9
listopad - 7
grudzień ? 9

Odpady zmieszane odbierane będą w czwartki
, z wyjątkiem 18 czerwca (środa).


Osie, ulice ? Boczna, Dworcowa, Dworzec, Hoffmanna, Kamienna, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Mickiewicza, Młyńska, Polna, Prusa, Rynek, Sienkiewicza, Starogardzka :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 10, 24
luty ? 7, 21
marzec ? 7, 21
kwiecień ? 4, 18
maj ? 5, 16, 30
czerwiec ? 13, 27
lipiec ? 11, 25
sierpień ? 8, 22
wrzesień ? 5, 19
październik ? 3, 17, 31 
listopad ? 14, 28 
grudzień ? 12, 30
styczeń - 13
luty - 11
marzec - 12
kwiecień - 10
maj - 13
czerwiec - 11
lipiec - 11
sierpień - 11
wrzesień - 10
październik - 9
listopad - 7
grudzień ? 9

Odpady zmieszane odbierane będą w piątki
, z wyjątkiem 6 maja oraz 30 grudnia (wtorki).


Osie, ulice - Stary Tartak, Makowa, Kwiatowa :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 9, 23
luty ? 6, 20
marzec ? 6,20
kwiecień ? 3, 17
maj ? 6, 15, 29
czerwiec ? 12, 26
lipiec ? 10, 24
sierpień ? 7, 21
wrzesień ? 4, 18
październik ? 2, 16, 30
listopad ? 13, 27
grudzień ? 11, 29
styczeń - 15
luty - 13
marzec - 14
kwiecień - 14
maj - 15
czerwiec - 13
lipiec - 15
sierpień - 13
wrzesień - 12
październik - 13
listopad - 12
grudzień ? 11

Odpady zmieszane odbierane będą w czwartki
, z wyjątkiem 6 maja (wtorek) oraz 29 grudnia (poniedziałek).


Osie, ulice ? Sychty, Wybudowanie pod Jaszcz, Wybudowanie pod Miedzno, Wybudowanie pod Stargard, Wybudowanie pod Nowe, OSKI PIEC :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 8, 22
luty ? 5, 19
marzec ? 5, 19 
kwiecień ? 2, 16, 30
maj ? 14, 28
czerwiec ? 11, 25
lipiec ? 9, 23
sierpień ? 6, 20
wrzesień ? 3, 17 
październik ? 1, 15, 29
listopad ? 12, 26
grudzień ? 10, 24
styczeń - 15
luty - 13
marzec - 14
kwiecień - 14
maj - 15
czerwiec - 13
lipiec - 15
sierpień - 13
wrzesień - 12
październik - 13
listopad - 12
grudzień ? 11

Odpady zmieszane odbierane będą w środy.


SOŁECTWO MIEDZNO :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 8, 22
luty ? 5, 19
marzec ? 5, 19
kwiecień ? 2, 16, 30
maj ? 14, 28
czerwiec ? 11, 25
lipiec ? 9, 23
sierpień ? 6, 20
wrzesień ? 3, 17
październik ? 1, 15, 29
listopad ? 12, 26
grudzień ? 10, 24
styczeń - 15
luty - 13
marzec - 14
kwiecień - 14
maj - 15
czerwiec - 13
lipiec - 15
sierpień - 13
wrzesień - 12
październik - 13
listopad - 12
grudzień ? 11

Odpady zmieszane odbierane będą w środy.


SOŁECTWO WIERZCHY :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 7, 21
luty ? 4, 18
marzec ? 4,18
kwiecień ? 1, 15, 29
maj ? 13, 27
czerwiec ? 10, 24
lipiec ? 8, 22
sierpień ? 5, 19
wrzesień ? 2, 16, 30
październik ? 14, 28
listopad ? 14, 25
grudzień ? 9, 23
styczeń - 15
luty - 13
marzec - 14
kwiecień - 14
maj - 15
czerwiec - 13
lipiec - 15
sierpień - 13
wrzesień - 12
październik - 13
listopad - 12
grudzień ? 11

Odpady zmieszane odbierane będą we wtorki
, z wyjątkiem 14 listopada (piątek).


SOŁECTWO ŁĄŻEK :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 9, 23
luty ? 6, 20
marzec ? 6,20
kwiecień ? 3, 17
maj ? 6, 15, 29
czerwiec ? 12, 26
lipiec ? 10, 24
sierpień ? 7, 21
wrzesień ? 4, 18
październik ? 2, 16, 30
listopad ? 13, 27
grudzień ? 11, 29
styczeń - 15
luty - 13
marzec - 14
kwiecień - 14
maj - 15
czerwiec - 13
lipiec - 15
sierpień - 13
wrzesień - 12
październik - 13
listopad - 12
grudzień ? 11

Odpady zmieszane odbierane będą w czwartki
, z wyjątkiem 6 maja (wtorek) oraz 29 grudnia (poniedziałek).


SOŁECTWO PRUSKIE :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 7, 21
luty ? 4, 18
marzec ? 4,18
kwiecień ? 1, 15, 29
maj ? 13, 27 
czerwiec ? 10, 24 
lipiec ? 8, 22
sierpień ? 5, 19
wrzesień ? 2, 16, 30
październik ? 14, 28
listopad ? 14, 25
grudzień ? 9, 23
styczeń - 15
luty - 13
marzec - 14
kwiecień - 14
maj - 15
czerwiec - 13
lipiec - 15
sierpień - 13
wrzesień - 12
październik - 13
listopad - 12
grudzień ? 11

Odpady zmieszane odbierane będą we wtorki
, z wyjątkiem 14 listopada (piątek).


SOŁECTWO TLEŃ :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 7, 21
luty ? 4, 18
marzec ? 4,18
kwiecień ? 1, 15, 29
maj ? 13, 27
czerwiec ? 10, 24
lipiec ? 8, 22
sierpień ? 5, 19
wrzesień ? 2, 16, 30
październik ? 14, 28
listopad ? 14, 25
grudzień ? 9, 23
styczeń - 15
luty - 13
marzec - 14
kwiecień - 14
maj - 15
czerwiec - 13
lipiec - 15
sierpień - 13
wrzesień - 12
październik - 13
listopad - 12
grudzień ? 11

Odpady zmieszane odbierane będą we wtorki
, z wyjątkiem 14 listopada (piątek).


SOŁECTWO RADAŃSKA :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 3,17,31
luty ? 14, 28
marzec ? 14,28
kwiecień ? 11,25
maj ? 9, 23
czerwiec ? 6,20
lipiec ? 4,18 
sierpień ? 1,14,29
wrzesień ? 12,26
październik ? 10,24
listopad ? 7,21
grudzień ? 5,19
styczeń - 14
luty - 12
marzec - 13
kwiecień - 11
maj - 14
czerwiec - 12
lipiec - 14
sierpień - 12
wrzesień - 11
październik - 10
listopad - 10
grudzień ? 10

Odpady zmieszane odbierane będą w piątki
, z wyjątkiem 14 sierpnia (czwartek) .


SOŁECTWO WAŁKOWISKA :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 3,17,31
luty ? 14, 28
marzec ? 14,28
kwiecień ? 11,25
maj ? 9, 23
czerwiec ? 6,20
lipiec ? 4,18
sierpień ? 1,14,29
wrzesień ? 12,26
październik ? 10,24
listopad ? 7,21
grudzień ? 5,19
styczeń - 14
luty - 12
marzec - 13
kwiecień - 11
maj - 14
czerwiec - 12
lipiec - 14
sierpień - 12
wrzesień - 11
październik - 10
listopad - 10
grudzień ? 10

Odpady zmieszane odbierane będą w piątki
, z wyjątkiem 14 sierpnia (czwartek) .


GRZYBEK :
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 3,17,31
luty ? 14, 28
marzec ? 14,28
kwiecień ? 11,25
maj ? 9, 23
czerwiec ? 6,20
lipiec ? 4,18
sierpień ? 1,14,29
wrzesień ? 12,26
październik ? 10,24
listopad ? 7,21
grudzień ? 5,19
styczeń - 14
luty - 12
marzec - 13
kwiecień - 11
maj - 14
czerwiec - 12
lipiec - 14
sierpień - 12
wrzesień - 11
październik - 10
listopad - 10
grudzień ? 10

Odpady zmieszane odbierane będą w piątki
, z wyjątkiem 14 sierpnia (czwartek) .


GRABOWA BUCHTA:
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 3,17,31
luty ? 14, 28
marzec ? 14,28
kwiecień ? 11,25
maj ? 9, 23
czerwiec ? 6,20
lipiec ? 4,18
sierpień ? 1,14,29
wrzesień ? 12,26
październik ? 10,24
listopad ? 7,21
grudzień ? 5,19
styczeń - 14
luty - 12
marzec - 13
kwiecień - 11
maj - 14
czerwiec - 12
lipiec - 14
sierpień - 12
wrzesień - 11
październik - 10
listopad - 10
grudzień ? 10

Odpady zmieszane odbierane będą w piątki
, z wyjątkiem 14 sierpnia (czwartek) .


BRZEZINY:
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 3,20
luty ? 3,17
marzec ? 3,17,31
kwiecień ? 14,28
maj ? 12,26
czerwiec ? 9,23
lipiec - 7,21
sierpień - 4,18
wrzesień - 1,15,29
październik - 13,27
listopad - 10,24
grudzień - 8,22
styczeń - 14
luty - 12
marzec - 13
kwiecień - 11
maj - 14
czerwiec - 12
lipiec - 14
sierpień - 12
wrzesień - 11
październik - 10
listopad - 10
grudzień ? 10

Odpady zmieszane odbierane będą w poniedziałki
, za wyjątkiem 3 stycznia (piątek).


SOŁECTWO JASZCZ:
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 3,20
luty ? 3,17
marzec ? 3,17,31
kwiecień ? 14,28
maj ? 12,26
czerwiec ? 9,23
lipiec - 7,21
sierpień - 4,18
wrzesień - 1,15,29
październik - 13,27
listopad - 10,24
grudzień - 8,22
styczeń - 14
luty - 12
marzec - 13
kwiecień - 11
maj - 14
czerwiec - 12
lipiec - 14
sierpień - 12
wrzesień - 11
październik - 10
listopad - 10
grudzień ? 10

Odpady zmieszane odbierane będą w poniedziałki
, za wyjątkiem 3 stycznia (piątek).


SOŁECTWO STARA RZEKA:
ZMIESZANE: SELEKTYWNE:
styczeń ? 22
luty ? 19
marzec ? 20
kwiecień ? 16
maj ? 14
czerwiec ? 11
lipiec - 9
sierpień - 6
wrzesień - 3
październik - 1,29
listopad - 26
grudzień - 23
styczeń ? 22
luty ? 19
marzec ? 20
kwiecień ? 16
maj ? 14
czerwiec ? 11
lipiec - 9
sierpień - 6
wrzesień - 3
październik - 1,29
listopad - 26
grudzień - 23

Zarówno odpady zmieszane jak i selektywne odbierane będą w środy, z wyjątkiem 20 marca (czwartek) oraz 23 grudnia (wtorek).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama