Zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi waciciele nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy Osie, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwarta do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwarta do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwarta do dnia 10 padziernika danego roku;
4) za IV kwarta do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opat naley uiszcza przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama