Zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi waciciele nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy Osie, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwarta do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwarta do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwarta do dnia 10 padziernika danego roku;
4) za IV kwarta do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opat naley uiszcza przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama