Metoda oraz opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostay okrelone uchwa Rady Gminy Osie i s jednakowe dla wszystkich mieszkacw. Opat kwartaln dla nieruchomoci zamieszkaej stanowi liczba osb faktycznie zamieszkujcych dan nieruchomo pomnoona przez wysoko stawki i liczb miesicy w kwartale. Opata ta zostaa wyliczona w zoonej przez Pastwo deklaracji. W przypadku zmiany danych bdcych podstaw naliczenia opaty naley zoy now deklaracj.

Wzr do naliczenia opaty:

Liczba osb x wysoko stawki x 3 (liczba miesicy w kwartale) = wysoko opaty kwartalnej

STAWKA 1STAWKA 1

Dla osb zbierajcych odpady w sposb zmieszany

Dla osb zbierajcych odpady w sposb selektywny

15,00 z od osoby
7,00 z. od osoby

Zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi waciciele nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy Osie, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

 1) za I kwarta do dnia 10 kwietnia danego roku;

2) za II kwarta do dnia 10 lipca danego roku;

3) za III kwarta do dnia 10 padziernika danego roku;

4) za IV kwarta do dnia do 31 grudnia danego roku.

Opat naley uiszcza przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama