Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

wtorek, 26 lutego 2019 12:54

Wójt Gminy Osie informuje o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu".

Więcej: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

 

Ferie w Miedznie

poniedziałek, 25 lutego 2019 13:40

Na zakończenie ferii 26.01.2019 r. w świetlicy w Miedznie zorganizowaliśmy dzieciom bal przebierańców, w którym uczestniczyło ok. 35 osób. Dzieci uczestniczyły w różnych zabawach i konkurencjach, a w przerwie zostały ugoszczone zostały słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie każde dziecko za wspaniałą zabawę otrzymało upominek.

Pani sołtys dziękuje za pomoc finansową w zorganizowaniu balu Urzędowi Gminy Osie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznie, p. Beacie Biruta oraz paniom z Miedzna za pomoc w zorganizowaniu balu.


Więcej: Ferie w Miedznie

 

Informacja z otwarcia ofert:"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

poniedziałek, 25 lutego 2019 13:28

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”

Więcej: Informacja z otwarcia ofert:"Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu"

 

Powietrze w centrum Osia

piątek, 22 lutego 2019 14:07

OsieW ramach monitoringu powietrza w miesiącu lutym na terenie wsi Osie dzięki firmie Syngeos prowadzone były badania poziomu pyłów zawieszonych o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) i mniejszej niż 2.5 mikrometrów (PM2.5). Monitoring oparty był o rozwiązanie sprzętowe i oprogramowanie firmy Syngeos, a wyniki i wizualizacja z wynikami godzinnymi dostępna dla wszystkich zainteresowanych na portalu www.syngeos.pl.

Więcej: Powietrze w centrum Osia

 

Droga w Wałkowiskach

piątek, 22 lutego 2019 10:54

WałkowiskaW bieżącym tygodniu na drodze gminnej we wsi Wałkowiska pojawili się pracownicy firmy "KIC-TRANS" Piotr Różycki z Drzycimia, która za kwotę 484 620,00 zł. wygrała ogłoszony na poczatku grudnia ub. roku przetarg na budowę tej drogi. Przypomnijmy, że był to drugi przetarg. Pierwszy został unieważniony, ponieważ najniższa oferta przekraczała zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Długość przebudowywanej drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 571 m. Droga jest finansowana ze środków budżetu Gminy Osie. Dodajmy, że inwestycję poprzedziło przygotowanie dokumentacji w ramach tzw. "spec ustawy" oraz przejęcie gruntów na poszerzenie drogi i ich wykup przez Gminę Osie.

Więcej: Droga w Wałkowiskach

 

UWAGA !!! Zwrot podatku akcyzowego – faktury

piątek, 22 lutego 2019 10:53

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wymagane są faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego bez kodu CN lub z kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00.

 

e-PIT w Urzędzie Gminy Osie

piątek, 22 lutego 2019 10:38

e-PITNaczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu informuje, że w dniu 6 marca 2019 r. (środkda) w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osie pracownicy urzędu skarbowego będą udzielać informacji na temat nowej usługi „Twój e-PIT”. Zainteresowani będą mieli możliwość skorzystania z pomocy przy przesyłaniu zeznań drogą elektroniczną. W tym celu należy przygotować numer PESEL lub NIP, kwotę przychodu z zeznania podatkowego za 2017 r., informacje od płatnika za rok 2018. W przypadku korzystania z ulg należy przedłożyć podsumowanie dowodów uprawniających do ulg.

 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

czwartek, 21 lutego 2019 15:06

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr (wzrost o 2,86%).


Więcej: Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

 

Sesja Rady Gminy Osie na żywo

czwartek, 21 lutego 2019 14:06

Przewodniczący Rady Gminy Osie informuje, że obrady III Sesji Rady Gminy Osie w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu będą transmitowane na żywo. Obrady będzie można obserwować pod linkiem Sesja Rady Gminy Osie >>>.

 

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

poniedziałek, 18 lutego 2019 16:08

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Więcej: XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

Oświadczenie potwierdzające brak zmian dla rolników!

poniedziałek, 18 lutego 2019 11:33

Dopłaty bezpośrednie za 2019 r.: już można składać oświadczenia

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.


Więcej: Oświadczenie potwierdzające brak zmian dla rolników!

 

Wyjazd do kina Wrzos

poniedziałek, 18 lutego 2019 08:02

Sołtys i Rada Sołecka Osie zaprasza Panie z sołectwa Osie na wspólny wyjazd do kina Wrzos Świecie dnia 11 marca 2019 r.
Zapisy pod nr tel. 724 515 436
Koszt 10zł
ZAPRASZAM!!!

alt

 

Dzień Babci i Dziadka w Miedznie

piątek, 15 lutego 2019 12:08

Dnia 24 stycznia w świetlicy w Miedznie zorganizowaliśmy uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci uczęszczające do świetlicy przedstawiły program artystyczny i wręczyły swoim Babciom i Dziadkom własnoręcznie zrobione laurki. Następnie wspólnie usiedliśmy przy kawie i słodkim poczęstunku wspominając minione lata. Pani sołtys bardzo dziękuje Paniom za pomoc w przygotowaniu imprezy.Więcej: Dzień Babci i Dziadka w Miedznie

Ferie w Miedznie

piątek, 15 lutego 2019 10:42

W ramach ferii zimowych w dniu 15 stycznia z grupą 28 osób pojechaliśmy do Grudziądza do kina Helios na bajkę pt. „Sekretny świat kotów”, która bardzo podobała się uczestnikom wyjazdu. Po zakończonym seansie całą grupą udaliśmy się na obiad, a po nim zadowoleni wróciliśmydo domów. W imieniu dzieci, rodziców i rady sołeckiej dziękujemy p. Mirosławie Felczykowskiej - kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu.


Więcej: Ferie w Miedznie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

czwartek, 14 lutego 2019 15:44

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

czwartek, 14 lutego 2019 13:09

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:

Więcej: Informacja o terminie sesji Rady Gminy

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 roku

czwartek, 14 lutego 2019 13:07

ZARZĄDZENIE NR 19/19

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 z 2019 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§1. W otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Osie w 2019 r. wybrano ofertę: Bractwa Czarnej Wody,
86-150 Osie, ul. Rynek 2
i została przyznana dotacja dla wybranej oferty w wysokości
22.000 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.osie.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Osie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - www.osie.pl.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Planowane wyłączenia prądu

czwartek, 14 lutego 2019 08:35

WAŁKOWISKA
w dniu: 2019-02-18,
w godzinach: 09:30 - 12:00 numery nieparzyste od 61 do 87, i przyległe
 

Strona 10 z 110

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama