Przyroda

Pomniki przyrody

niedziela, 20 września 2009 17:24

Pomniki przyrody na terenie Gminy Osie:

Więcej: Pomniki przyrody

 

Wdecki Park Krajobrazowy

niedziela, 20 września 2009 17:05

Wschodnia cz Borw Tucholskich, a zwaszcza tereny w rodkowym biegu rzeki Wdy, od dawna urzekay niepowtarzalnoci krajobrazu. Ze wzgldu na wartoci przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a take walory krajobrazowe, 16 lutego 1993 roku, w celu zachowania w warunkach zrwnowaonego rozwoju i popularyzacji tych wartoci utworzono Wdecki Park Krajobrazowy (Rozporzdzenie Nr 52/93 Wojewody Bydgoskiego z dnie 16.02.1993r.)

Więcej: Wdecki Park Krajobrazowy

 

sobota, 19 września 2009 23:41

W kwietniu 1997r. rozporzdzeniem Wojewody Bydgoskiego nr 14 / 97 za zespoy przyrodniczo ? krajobrazowe uznane zostay:

Więcej:

 

Rezerwaty przyrody

sobota, 19 września 2009 23:37

Rezerwat leny "Brzki" im. Zygmunta Czubiskiego w Szczerkowie pooony jest 9 km na pnoc od Osia. Utworzony zosta w celu ochrony najwikszego w Europie rodkowej skupiska jarzbu brekinii zwanego te brzkiem.

Więcej: Rezerwaty przyrody

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama