Ważne informacje

Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych!

czwartek, 12 października 2017 07:27

w nocyJesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy. Problem ten w dużej mierze dotyczy mieszkańców wsi, którzy często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki sprzężone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp. Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie się w ciemności, a dla kierowców zupełnie nieprzewidywalne okoliczności – np.: nagłe pojawienie się na poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.

Więcej: Rolniku bądź bezpieczny podczas poruszania się po drogach publicznych!

 

Nowe zasady opłacania składek ZUS od 1 stycznia 2018

poniedziałek, 02 października 2017 12:17

e-SkładkaJuż od 1 stycznia 2018 r. płatnicy będą opłacali składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jednym przelewem na jeden rachunek, a funkcjonujące obecnie cztery konta bankowe przestaną być aktywne z końcem bieżącego roku. Każdy płatnik otrzyma swój własny indywidualny numer rachunku, na który będzie przelewał pieniądze do ZUS.

Więcej: Nowe zasady opłacania składek ZUS od 1 stycznia 2018

 

E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

czwartek, 14 września 2017 14:44

E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.


Więcej: E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS

 

Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

wtorek, 05 września 2017 11:08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2017 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Więcej: Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

 

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dn.24.08.2017r.

piątek, 25 sierpnia 2017 15:03

Starosta Świecki stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ,art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t. ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) zawiadamia ,że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obręb Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 - właściciel Adolf i Rozalia małżonkowie Grabowscy, która zgodnie z decyzją nr 9/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.” Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa- Drzycim i nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo , polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok. 4,5 km”, gmina Osie województwo kujawsko-pomorskie.; z dnia 16 grudnia 2016r., stała się własnością Powiatu Świeckiego.

Więcej: Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dn.24.08.2017r.

 

Jak przygotować się na upał?

środa, 02 sierpnia 2017 10:45

upałWraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. W związku z prognozami IMGW informującymi o możliwości wystąpienia upałów Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy prosi o zapoznanie się z poradnikiem „Jak przygotować się na upał” >>>. W poradniku znajdziemy szereg informacji o skutkach upału i sposobach zapobiegania temu niebezpiecznemu zjawisku.

 

Informacja o emeryturach rolniczych

poniedziałek, 31 lipca 2017 08:13

KRUSW związku ze zmianą wieku emerytalnego Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy informuje o warunkach dotyczących składania wniosków o emeryturę rolniczą. OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że od 1 października br. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 r. wszystkie jednostki terenowe oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą. Więcej informacji w załącznikach poniżej oraz na stronie internetowej www.bip.krus.gov.pl

Więcej: Informacja o emeryturach rolniczych

 

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r.

czwartek, 06 kwietnia 2017 14:43

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r. o postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obręb Brzeziny, gm. Osie,  przy realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok. 4,5 km.

Więcej: Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z 17.01.2017 r.

środa, 18 stycznia 2017 14:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.

Pełna treść obwieszczenia, postanowienia i opini RDOŚ do pobrania ze strony BIP Osie >>> 

Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:45

OsieNa prośbę Adama Sekścińskiego - Prezesa KRUS-u informujemy, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

Więcej: Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

 

Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:38

OsieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.

Więcej: Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

Ćwiczenia ANAKONDA 16

poniedziałek, 06 czerwca 2016 08:15

K O M U N I K A T


W dniach od 7 do 9 czerwca  2016r.

w godzinach od 6.00 do 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił  Zbrojnych  organizuje  ćwiczenie  ANAKONDA 16 - (RENEGADE – SAREX 16/I) w ramach, których  nastąpi uruchomienie syren alarmowych na terenie gminy Osie.


Szef Obrony Cywilnej

Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

 

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

wtorek, 19 kwietnia 2016 08:11

KRUSW okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Więcej: Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za 2015r.

wtorek, 19 kwietnia 2016 08:02

KRUSKRUS informuje, że z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Więcej: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za 2015r.

 

Strona 1 z 9

«PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie»