Ważne informacje

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r.

czwartek, 06 kwietnia 2017 14:43

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r. o postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obręb Brzeziny, gm. Osie,  przy realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości ok. 4,5 km.

Więcej: Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6.04.2017 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z 17.01.2017 r.

środa, 18 stycznia 2017 14:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.

Pełna treść obwieszczenia, postanowienia i opini RDOŚ do pobrania ze strony BIP Osie >>> 

Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:45

OsieNa prośbę Adama Sekścińskiego - Prezesa KRUS-u informujemy, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

Więcej: Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

 

Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:38

OsieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.

Więcej: Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

 

Ćwiczenia ANAKONDA 16

poniedziałek, 06 czerwca 2016 08:15

K O M U N I K A T


W dniach od 7 do 9 czerwca  2016r.

w godzinach od 6.00 do 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił  Zbrojnych  organizuje  ćwiczenie  ANAKONDA 16 - (RENEGADE – SAREX 16/I) w ramach, których  nastąpi uruchomienie syren alarmowych na terenie gminy Osie.


Szef Obrony Cywilnej

Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

 

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

wtorek, 19 kwietnia 2016 08:11

KRUSW okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.

Więcej: Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

 

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za 2015r.

wtorek, 19 kwietnia 2016 08:02

KRUSKRUS informuje, że z dniem 2 maja 2016 r. upływa termin składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Więcej: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za 2015r.

 

Emerytury i renty - zmiana kwot przychodu

poniedziałek, 22 lutego 2016 10:02

KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy informuje, że od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Pełna treść informacji znajduje się poniżej.

Więcej: Emerytury i renty - zmiana kwot przychodu

 

Informacja dla producentów rolnych

środa, 17 lutego 2016 13:55

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

Więcej: Informacja dla producentów rolnych

 

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 04 stycznia 2016 12:30

Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczącą rozliczenia podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015r. :


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 28 grudnia 2015 15:32

Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczącą zwolnień lekarskich dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016r. :


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 21 grudnia 2015 15:02

Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczącą wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw. 2016r.


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Zaproszenie na szkolenie

czwartek, 26 listopada 2015 12:15

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 03 grudnia 2015 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Tematyka szkolenia:  „Podatek od towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie”.

Więcej: Zaproszenie na szkolenie

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

czwartek, 26 listopada 2015 12:04

Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją KRUS dotyczącą przestrogi przed oszustami kradnącymi dane osobowe :


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Strona 1 z 8

«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»