czwartek, 12 października 2017 07:27

w nocyJesieni wczeniej zapada zmierzch, czciej pada deszcz, a rano dugo utrzymuje si mga. Te zjawiska powoduj, e uytkownicy drg, gownie piesi i rowerzyci, s mniej widoczni, a tym samym bardziej ni o innej porze roku naraeni s na potrcenia czy przejechanie przez pojazdy. Problem ten w duej mierze dotyczy mieszkacw wsi, ktrzy czsto poruszaj si po wskich, nieowietlonych drogach, bez chodnikw i utwardzonych poboczy, po ktrych rwnie przemieszczaj si nieowietlone lub niewystarczajco owietlone cigniki sprzone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp. Dla pieszych poruszanie si po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie si w ciemnoci, a dla kierowcw zupenie nieprzewidywalne okolicznoci ? np.: nage pojawienie si na poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.

Więcej:

 

poniedziałek, 02 października 2017 12:17

e-SkadkaJu od 1 stycznia 2018 r. patnicy bd opacali skadki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jednym przelewem na jeden rachunek, a funkcjonujce obecnie cztery konta bankowe przestan by aktywne z kocem biecego roku. Kady patnik otrzyma swj wasny indywidualny numer rachunku, na ktry bdzie przelewa pienidze do ZUS.

Więcej:

 

czwartek, 14 września 2017 14:44

E-skadki ? nowa usuga dla ubezpieczonych w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e w zwizku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usugi ? e-skadki, umoliwiajcej uytkownikom Portalu dla Rolnikw eKRUS opacanie skadek z tytuu ubezpieczenia spoecznego oraz zdrowotnego w formie bezporednich zlece patniczych on-line, zawarte zostao pomidzy KRUS a Krajow Izb Rozliczeniow S.A. (KIR) porozumienie dotyczce obsugi patnoci elektronicznych w oparciu o usug Paybynet.


Więcej:

 

wtorek, 05 września 2017 11:08

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od 1 wrzenia 2017 r. zmieniaj si kwoty przychodw decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych.

Więcej:

 

piątek, 25 sierpnia 2017 15:03

Starosta wiecki stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych (t. j. z 2017 r., poz. 1496 z pn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ,art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 j.t. ze zm.) w zwizku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) zawiadamia ,e zostaa wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomo o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obrb Brzeziny, gm. Osie, zapisana w Karta 78 - waciciel Adolf i Rozalia maonkowie Grabowscy, ktra zgodnie z decyzj nr 9/2016 o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej pn.? Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa- Drzycim i nr 1215C Wakowiska - Jeewo , polegajcej na budowie cieki pieszo - rowerowej o dugoci ok. 4,5 km?, gmina Osie wojewdztwo kujawsko-pomorskie.; z dnia 16 grudnia 2016r., staa si wasnoci Powiatu wieckiego.

Więcej:

 

środa, 02 sierpnia 2017 10:45

upaWraz ze wzrostem temperatur znaczco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upa moe doprowadzi do wystpienia udaru sonecznego lub cieplnego, ktry jest stanem zagraajcym zdrowiu, a nawet yciu. Jego objawy to: zmczenie, silne ble i zawroty gowy, nudnoci, gorczka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciaa zagraajcy yciu, wiksza czstotliwo bicia serca i oddechu. W zwizku z prognozami IMGW informujcymi o moliwoci wystpienia upaw Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzdu Wojewdzkiego w Bydgoszczy prosi o zapoznanie si z poradnikiem ?Jak przygotowa si na upa? >>>. W poradniku znajdziemy szereg informacji o skutkach upau i sposobach zapobiegania temu niebezpiecznemu zjawisku.

 

Informacja o emeryturach rolniczych

poniedziałek, 31 lipca 2017 08:13

KRUSW zwizku ze zmian wieku emerytalnego Oddzia Regionalny KRUS w Bydgoszczy informuje o warunkach dotyczcych skadania wnioskw o emerytur rolnicz. OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, e od 1 padziernika br. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mczyzn 65 lat. Z uwagi na powysze od dnia 20 wrzenia 2017 r. wszystkie jednostki terenowe oddziau rozpoczn przyjmowanie wnioskw o emerytur rolnicz. Wicej informacji w zacznikach poniej oraz na stronie internetowej www.bip.krus.gov.pl

Więcej: Informacja o emeryturach rolniczych

 

czwartek, 06 kwietnia 2017 14:43

Obwieszczenie Starosty wieckiego z dnia 6.04.2017 r. o postpowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomo o nieuregulowanym stanie prawnym tj. dz. nr 30/1 o pow. 0.0378 ha, obrb Brzeziny, gm. Osie,  przy realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa-Drzycim i nr 1215C Wakowiska ? Jeewo, polegajcej na budowie cieki pieszo - rowerowej o dugoci ok. 4,5 km.

Więcej:

 

środa, 18 stycznia 2017 14:52

Obwieszczenie Wjta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia o nienakadaniu obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko, w zwizku z prowadzonym postpowaniem administracyjnym na wniosek Powiatowego Zarzdu Drg w wieciu ul. Gen. Jzefa Hallera 9, 86-100 wiecie, w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. ?Wczenie pnocno-zachodniej czci Powiatu wieckiego do planowanego wza w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzcej w skad korytarza TEN-T?.

Pena tre obwieszczenia, postanowienia i opini RDO do pobrania ze strony BIP Osie >>> 

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:45

OsieNa prob Adama Sekciskiego - Prezesa KRUS-u informujemy, e kade dziecko poniej 16. roku ycia w rodzinie osb ubezpieczonych w penym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego ma zapewnione ubezpieczenie od nastpstw nieszczliwych wypadkw. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomidzy Zarzdem Funduszu Skadkowego Ubezpieczenia Spoecznego Rolnikw (ktry z urzdu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ubezpiecze Ergo Hestia S.A. Umow finansuje z pozabudetowych rodkw Fundusz Skadkowy. Ubezpieczenie NNW dla Pastwa dzieci nie ma ogranicze terytorialnych (obowizuje zarwno w kraju, jak i na wiecie).

Więcej:

 

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:38

OsieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e zostao uruchomione automatyczne oprogramowanie umoliwiajce pobieranie z ZUS elektronicznych zawiadcze lekarskich o czasowej niezdolnoci do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentyst, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach okrelonych w przepisach ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Zawiadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiek chorobowy.

Więcej:

poniedziałek, 06 czerwca 2016 08:15

K O M U N I K A T


W dniach od 7 do 9 czerwca 2016r.

w godzinach od 6.00 do 19.00 Dowdztwo Operacyjne Rodzajw Si Zbrojnych organizuje wiczenie ANAKONDA 16 - (RENEGADE ? SAREX 16/I) w ramach, ktrych nastpi uruchomienie syren alarmowych na terenie gminy Osie.


Szef Obrony Cywilnej

Gminy Osie

mgr in. Micha Grabski

 

wtorek, 19 kwietnia 2016 08:11

KRUSW okresie wakacji 2016 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnikw, ktrych przynajmniej jedno z rodzicw (prawnych opiekunw) podlega ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw z mocy ustawy. Jeeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w penym zakresie - ubezpieczenie powinno trwa nieprzerwanie co najmniej rok.

Więcej:

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za 2015r.

wtorek, 19 kwietnia 2016 08:02

KRUSKRUS informuje, e z dniem 2 maja 2016 r. upywa termin skadania zezna podatkowych o wysokoci osignitego dochodu w 2015 r. (formularz PIT-36 lub PIT-37).

Więcej: Rozliczenie podatku dochodowego emeryta-rencisty za 2015r.

 

Strona 1 z 9

«PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama