piątek, 08 maja 2015 11:49

W badaniu wiadomoci i zachowa ekologicznych mieszkacw Polski przeprowadzonym przez TNS Polska na zlecenie Ministerstwa rodowiska w 2014 roku 68% Polakw zadeklarowao, e regularnie segreguje odpady. To wzrost 14 % wzgldem poprzedniego roku. Z pewnoci jest to pozytywny trend, jednak wraz ze wzrostem iloci selektywnie zbieranych odpadw nastpi znaczny spadek ich jakoci, a zanieczyszczenie niektrych partii surowcw wtrnych siga nawet kilkudziesiciu procent. Jest to istotny problem, ktry skutkuje obnieniem wartoci surowca i moe spowodowa jego nieprzydatno do recyklingu.

Więcej:

 

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

czwartek, 23 kwietnia 2015 07:53

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc rozliczenia podatku dochodowego emeryta-rencisty za rok 2014 :


Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Kredyty preferencyjne

środa, 15 kwietnia 2015 09:17

Uprzejmie informujemy, e Bank BG w konkursie przeprowadzonym przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaoferowa najlepsz na rynku ofert kredytw preferencyjnych dla rolnikw i rozpocz proces przyjmowania wnioskw.

Więcej: Kredyty preferencyjne

 

Spotkanie dot. opracowania Strategii Rozwoju

piątek, 03 kwietnia 2015 11:01

W zwizku przygotowaniami dotyczcymi opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Spoeczno ? Gospodarczego Powiatu wieckiego, na prob Starosty Powiatu wieckiego, informujemy, e w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Siedzibie Starostwa Powiatowego w wieciu, ul. Gen. Jzefa Hallera 9 (sala nr 315 ? II pitro) odbdzie si spotkanie, na ktrym firma Dorfin przedstawi wnioski z diagnozy Strategii Obszaru Rozwoju Spoeczno ? Gospodarczego Powiatu wieckiego oraz na ich podstawie sformowane zostan cele rozwojowe. Omwione zostan rwnie fiszki projektowe.

 

wtorek, 31 marca 2015 12:17

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Orodek Wsparcia Inicjatyw Pozarzdowych Tok serdecznie zaprasza na spotkanie nt. reprezentacji trzeciego sektora w powiecie wieckim. Spotkanie odbdzie si dnia 6 maja 2015r. (roda) w godzinach 10:00-14:00 w Starostwie Powiatowym w wieciu, na ul. Gen. Jzefa Hallera 9. Spotkanie ma na celu przedyskutowanie i usprawnienie wypracowanych do tej pory sposobw wsppracy midzy przedstawicielami sektora pozarzdowego i samorzdowego oraz zaktywizowanie organizacji pozarzdowych do udziau w ksztatowaniu i monitorowaniu polityk publicznych w powiecie.

Więcej:

 

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 23 marca 2015 09:09

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc wakacyjnych turnusw rehabilitacyjnych dla dzieci rolnikw :

Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

czwartek, 19 marca 2015 08:53

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc skadek na ubezpieczenie spoeczne rolnikw w II kwartale 2015 roku :

Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

czwartek, 12 marca 2015 13:21

Rodziny znajdujce si w trudnej sytuacji finansowej, opiekujce si dziemi w cikim stanie klinicznym, mog ubiega si o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmujemy do 6 kwietnia br.

Więcej:

 

czwartek, 12 marca 2015 13:14

Program skierowany jest do organizacji pozarzdowych oraz grup nieformalnych, ktre mog uzyska dofinansowanie do 6 tys. z na realizacj projektw.


Więcej:

 

czwartek, 05 marca 2015 15:42

W ostatnim okresie otrzymujemy szereg sygnaw o mnocych si praktykach ze strony firm zajmujcych si ?prowadzeniem rejestrw?. Firmy te wykorzystujc fakt rejestracji przedsibiorcw bdcych osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki kieruj do przedsibiorcw pisma w sprawie uiszczenia zapaty za umieszczenie w prowadzonym przez nich rejestrze informacji o danym podmiocie gospodarczym. Tre pisma wprowadza adresata w bd i sugeruje konieczno dokonania wpaty okrelonej kwoty w rnej wysokoci, na wskazane konto bankowe, ktrego dane umieszczone s na zaczonym do pisma blankiecie przekazu. Tre pisma moe sugerowa, e wezwanie na charakter urzdowy za uyte sformuowania, e wpis do oferowanego rejestru i uiszczenie opaty z tym zwizanej jest obowizkowe.

Informujemy, e jedynym publicznym rejestrem przedsibiorcw (osb fizycznych) jest Centralna Ewidencja i Informacja o Dziaalnoci Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki a wszelkie czynnoci zwizane z wpisem do niego s bezpatne. Wezwania do zapaty nadsyane przez rne podmioty naley traktowa wycznie jako ofert komercyjn nie zwizan z rejestrem CEIDG.

 

poniedziałek, 02 marca 2015 14:40

Starosta wiecki oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zapraszaj na otwart konferencj powiatow pt "Zrozumie Autyzm", ktra odbdzie si dnia 11 marca 2015 roku w godzinach 11:00 - 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa przy ulicy gen. Jzefa Hallera 9.


Więcej:

czwartek, 26 lutego 2015 12:11

Z dniem 1 marca 2015 roku w wchodz w ycie nowe ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludnoci oraz prawo o aktach stanu cywilnego. Nowe regulacje wprowadzaj wiele zmian. Wychodzc naprzeciw problemom jakie mog pojawi si na pocztku funkcjonowania nowych przepisw, przekazujemy informacj, ktre uatwi Pastwu zaatwienie spraw w Urzdzie Gminy.

Więcej:

 

czwartek, 26 lutego 2015 09:11

Naczelnik Urzdu Skarbowego w wieciu zaprasza w sobot 7 marca 2015 r. w godz. 7.00 - 15.00 do Urzdu przy ul. 10 Lutego 16 na ?Dzie otwarty". Pragniemy w tym dniu przybliy wszystkim mieszkacom powiatu specyfik pracy urzdu oraz pokaza, e urzd jest przyjazny podatnikom i otwarty na ich potrzeby. Ponadto ide przywiecajc organizacji ?Dnia otwartego" jest umoliwienie mieszkacom Powiatu wieckiego zaatwienia indywidualnych, czsto bardzo skomplikowanych spraw podatkowych, w tym wypenienia i zoenia zezna PIT (rwnie drog elektroniczn z wykorzystaniem specjalnie do tego celu utworzonego stanowiska).


Więcej:

Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

poniedziałek, 23 lutego 2015 09:40

Urzd Gminy Osie prosi o zapoznanie si z informacj KRUS dotyczc waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2015 r. :

Więcej: Informacja OR KRUS w Bydgoszczy

 

Strona 4 z 9

«PoczątekPoprzednia123456789NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama