Gospodarka odpadami

Regulamin PSZOK

艣roda, 11 lipca 2018 15:35

W贸jt Gminy Osie prosi mieszka艅c贸w zapoznanie si臋 z Regulaminem przyjmowania odpad贸w w Punkcie Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w Osiu.

Regulamin do pobrania>>>>>>>

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

艣roda, 11 lipca 2018 14:29

Informujemy, 偶e b艂膮d systemu obs艂ugi strony internetowej www.osie.pl obejmuj膮cy zak艂adk臋 Rewolucja 艣mieciowa - Gmina Osie (baner po prawej stronie witryny) zosta艂 usuni臋ty dnia 11.07.2018 r. Z dniem dzisiejszym zak艂adka dzia艂a poprawnie, wobec czego poprzez panel dost臋pne s膮 wszystkie informacje dotycz膮ce gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym: harmonogram odbioru odpad贸w zmieszalnych lub segregowanych, mo偶liwo艣膰 pobrania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adan膮 przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz informacje o dzia艂aniu PSZOK w Osiu. Uwaga - w starszych informacjach mog膮 wyst臋powa膰 b艂臋dy zwi膮zane z kodowaniem polskich znak贸w.

 

Zawiadomienie o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi膮zuj膮cej od 1 lipca 2018 r.

pi膮tek, 22 czerwca 2018 08:51


alt

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.), w zwi膮zku z uchwa艂膮 Rady Gminy Osie Nr XXIX/221/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op艂aty, z uwagi na wzrost koszt贸w funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, W贸jt Gminy Osie informuje, 偶e od dnia 1 lipca 2018 r. stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodz膮cymi od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy b臋d膮 wynosi膰:

Wi臋cej: Zawiadomienie o zmianie wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi膮zuj膮cej od 1 lipca 2018 r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osie za 2017 rok

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:40

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy zapewniaj膮 czysto艣膰 i porz膮dek na swoim terenie i tworz膮 warunki niezb臋dne do ich utrzymania, a w szczeg贸lno艣ci: dokonuj膮 corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji mo偶liwo艣ci technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wi臋cej: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Osie za 2017 rok

 

Miejsca zagospodarowania odpad贸w komunalnych przez podmioty odbieraj膮ce odpady

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:14

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit a i b ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) W贸jt Gminy Osie udost臋pnia informacj臋 o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbieraj膮ce odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, z terenu gminy Osie zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania:

1). Regionalna instalacja przetwarzania odpad贸w komunalnych 鈥濫KO-WIS艁A鈥 w Suln贸wku, gm. 艢wiecie.

Podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci z terenu Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych:

Zak艂ad Us艂ug Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Ciep艂a 4

86-100 艢wiecie

Tel. (52) 33 12 778 / fax: (52) 33 33 075

NIP: 559-10-04-882. REGON: 091254304

 

Informacja o osi膮gni臋tych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpad贸w ulegaj膮cych biodegradacji za 2017 rok

czwartek, 05 kwietnia 2018 13:03

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) W贸jt Gminy Osie informuje, 偶e w roku 2017 Gmina Osie osi膮gn臋艂a:

  • Osi膮gni臋ty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk艂a - 44,81 %
  • Osi膮gni臋ty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku
    innymi metodami innych ni偶 niebezpieczne odpad贸w budowlanych
    i rozbi贸rkowych - 70,79 %
  • Osi膮gni臋ty poziom ograniczenia masy odpad贸w komunalnych ulegaj膮cych biodegradacji przekazanych do sk艂adowania - 0,00 %
 

Deklaracja za odpady komunalne do pobrania

czwartek, 11 stycznia 2018 12:19

Wz贸r deklaracji o wysoko艣ci op艂aty w roku 2018 za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci:   Pobierz tutaj >>>

 

wtorek, 12 grudnia 2017 14:48

W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2018 odbi髍 odpad體 komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomo禼i zamieszka硑ch odbywa si b阣zie wed硊g ni縠j zamieszczonych harmonogram體:

Harmonogram odbioru odpad體 zmieszanych>>>
Harmonogram odbioru odpad體 segregowanych>>>

 

czwartek, 22 grudnia 2016 13:10

W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2017 odbi髍 odpad體 komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomo禼i zamieszka硑ch odbywa si b阣zie wed硊g ni縠j zamieszczonych harmonogram體:

Terminarz odbioru odpad體 zmieszanych w roku 2017 >>>>>>

Terminarz odbioru odpad體 segregowanych w roku 2017 >>>>>>>

 

Przepisy prawa, analizy i informacje - Gmina Osie

czwartek, 18 sierpnia 2016 00:00

Obowi眤uj眂e:

Nieobowi眤uj眂e:


=======================================================================

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbieraj眂e odpady


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) W骿t Gminy Osie udost阷nia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbieraj眂e odpady komunalne od w砤禼icieli nieruchomo禼i, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpad體 komunalnych, odpad體 zielonych oraz pozosta硂禼i z sortowania odpad體 komunalnych przeznaczonych do sk砤dowania w 2016 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpad體 komunalnych Suln體ko gm. iecie.

Podmiot odbieraj眂y odpady komunalne od w砤禼icieli nieruchomo禼i z terenu Gminy Osie oraz prowadz眂y Punkt Selektywnej Zbi髍ki Odpad體 Komunalnych:

Zak砤d Us硊g Komunalnych w ieciu sp. z o.o.

ul. Ciep砤 4

86-100 iecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 27 kwietnia 2017


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) W骿t Gminy Osie udost阷nia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbieraj眂e odpady komunalne od w砤禼icieli nieruchomo禼i, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpad體 komunalnych, odpad體 zielonych oraz pozosta硂禼i z sortowania odpad體 komunalnych przeznaczonych do sk砤dowania w 2015 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpad體 komunalnych Suln體ko gm. iecie.

Podmiot odbieraj眂y odpady komunalne od w砤禼icieli nieruchomo禼i z terenu Gminy Osie oraz prowadz眂y Punkt Selektywnej Zbi髍ki Odpad體 Komunalnych:

Zak砤d Us硊g Komunalnych w ieciu sp. z o.o.

ul. Ciep砤 4

86-100 iecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2016


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) W骿t Gminy Osie udost阷nia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbieraj眂e odpady komunalne od w砤禼icieli nieruchomo禼i, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpad體 komunalnych, odpad體 zielonych oraz pozosta硂禼i z sortowania odpad體 komunalnych przeznaczonych do sk砤dowania w 2014 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpad體 komunalnych Suln體ko gm. iecie.

Podmiot odbieraj眂y odpady komunalne od w砤禼icieli nieruchomo禼i z terenu Gminy Osie oraz prowadz眂y Punkt Selektywnej Zbi髍ki Odpad體 Komunalnych:

Zak砤d Us硊g Komunalnych w ieciu sp. z o.o.

ul. Ciep砤 4

86-100 iecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2015


=======================================================================


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie

i informacje o osi眊ni阾ych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpad體 ulegaj眂ych biodegradacji

w poszczeg髄nych latach

znajduj si na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie

w zak砤dce "Strategie i Programy" -> "Program Ochrony odowiska" ->

"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie" >>>.


=======================================================================


Informacje o osi眊ni阾ych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpad體 ulegaj眂ych biodegradacji


Informacja o osi眊ni阾ych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpad體 ulegaj眂ych biodegradacji za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p蠹n. zm.) W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2016 Gmina Osie osi眊n瓿a:

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk砤 -37,70 %

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpad體 budowlanych i rozbi髍kowych - 91,22 %

? Osi眊ni阾y poziom ograniczania masy odpad體 komunalnych ulegaj眂ych biodegradacji przekazanych do sk砤dowania - 0,00 %

Osie, dnia 29 kwietnia 2017 r.

===============================


Informacja o osi眊ni阾ych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpad體 ulegaj眂ych biodegradacji za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z p蠹n. zm.) W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2015 Gmina Osie osi眊n瓿a:

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk砤 -40,20 %

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpad體 budowlanych i rozbi髍kowych - 100 %

? Osi眊ni阾y poziom ograniczania masy odpad體 komunalnych ulegaj眂ych biodegradacji przekazanych do sk砤dowania ? 51,2 %

Osie, dnia 7 kwietnia 2016 r.

===============================


Informacja o osi眊ni阾ych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpad體 ulegaj眂ych biodegradacji za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z p蠹n. zm.) W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2014 Gmina Osie osi眊n瓿a:

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk砤 -27,99 %

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpad體 budowlanych i rozbi髍kowych ? 17,00 %

? Osi眊ni阾y poziom ograniczania masy odpad體 komunalnych ulegaj眂ych biodegradacji przekazanych do sk砤dowania ? 208,46 %

Osie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

===============================


Informacja o osi眊ni阾ych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpad體 ulegaj眂ych biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z p蠹n. zm.) W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2013 Gmina Osie osi眊n瓿a:

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk砤 -17,14 %

? Osi眊ni阾y poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u縴cia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpad體 budowlanych i rozbi髍kowych ? 100%

? Osi眊ni阾y poziom ograniczania masy odpad體 komunalnych ulegaj眂ych biodegradacji przekazanych do sk砤dowania ? 190,82 %

侣聽Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

===============================


 

Uwaga! Regulamin PSZOK

czwartek, 14 lipca 2016 12:04

W贸jt Gminy Osie prosi mieszkacw o zapoznanie si臋 z Regulaminem przyjmowania odpadw w Punkcie Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych w Osiu.

Pobierz regulamin >>>

 

wtorek, 22 grudnia 2015 09:33

W骿t Gminy Osie informuje, 縠 w roku 2016 odbi髍 odpad體 komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomo禼i zamieszka硑ch odbywa si b阣zie wed硊g ni縠j zamieszczonych harmonogram體:

Terminarz odbioru odpad體 zmieszanych w roku 2016 >>>>>>

Terminarz odbioru odpad體 segregowanych w roku 2016 >>>>>>>

 

czwartek, 12 marca 2015 13:03

W骿t Gminy Osie stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 wrze秐ia 1996 r. o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z p蠹n.zm) w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto禼i i porz眃ku w gminach oraz niekt髍ych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), zawiadamia o nowej wysoko禼i op砤ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2015 :

Wi臋cej:

 

Deklaracja do pobrania

czwartek, 12 marca 2015 12:58

Wz髍 deklaracji o wysoko禼i op砤ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk砤danej przez w砤禼icieli nieruchomo禼i.

Pobierz tutaj >>>>>>>>

 

Strona 1 z 2

«Pocz膮tekPoprzednia12Nast臋pnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama