Gospodarka odpadami

czwartek, 12 marca 2015 13:03

Wjt Gminy Osie stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z pn.zm) w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), zawiadamia o nowej wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2015 :

Więcej:

 

Deklaracja do pobrania

czwartek, 12 marca 2015 12:58

Wzr deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci.

Pobierz tutaj >>>>>>>>

 

wtorek, 30 grudnia 2014 09:12


Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2015 odbir odpadw komunalnych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug harmonogramu kliknij TUTAJ >>>>>>>>


 

czwartek, 02 stycznia 2014 08:52

Metoda oraz opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostay okrelone uchwa Rady Gminy Osie i s jednakowe dla wszystkich mieszkacw. Opat kwartaln dla nieruchomoci zamieszkaej stanowi liczba osb faktycznie zamieszkujcych dan nieruchomo pomnoona przez wysoko stawki i liczb miesicy w kwartale. Opata ta zostaa wyliczona w zoonej przez Pastwo deklaracji. W przypadku zmiany danych bdcych podstaw naliczenia opaty naley zoy now deklaracj.

Więcej:

 

czwartek, 19 grudnia 2013 14:04

Zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi waciciele nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy Osie, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwarta do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwarta do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwarta do dnia 10 padziernika danego roku;
4) za IV kwarta do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opat naley uiszcza przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

 

środa, 18 grudnia 2013 14:20

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2014 odbir odpadw komunalnych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonego harmonogramu:

Więcej:

 

Regulamin PSZOK w Osiu

piątek, 12 lipca 2013 14:39

Wójt Gminy Osie prosi mieszkańc�w zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania odpad�w w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpad�w Komunalnych w Osiu.

Regulamin do pobrania >>>

 

wtorek, 02 lipca 2013 12:25

OsieWjt Gminy Osie informuje, e od 1 lipca 2013 r. rozpocz dziaanie Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych zwany PSZOK-iem. Punkt ten mieci si na terenie skadowiska odpadw komunalnych w Osiu. PSZOK czynny jest w kad pierwsz i trzeci sobot miesica w godzinach od 7.00 do 15.00. W PSZOK-u przyjmowane bd odpady komunalne segregowane, takie jak: papier, szko, tworzywo sztuczne, metal, odpady biodegradowalne, odpady niebezpieczne, opony samochodowe, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, elektromieci itp. Odpady bd przyjmowane bezpatnie. PSZOK przeznaczony jest dla osb fizycznych. Firmy winny zawrze stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadw z przedsibiorstwem wpisanym do rejestru dziaalnoci regulowanej Gminy Osie, zajmujcym si zbirk i zagospodarowaniem odpadw.

 

środa, 26 czerwca 2013 13:17

Waciciele nieruchomoci zamieszkaych, ktrzy zoyli deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymaj worki na selektywnie zbierane odpady. Worki s w czterech kolorach, a ich przeznaczenie okrelono w tabeli poniej:

Więcej:

 

czwartek, 20 czerwca 2013 21:09

Osie

Informujemy, e w dniu w dniu 17.06.2013 r. Gmina Osie podpisaa z Wykonawc umow na odbieranie i zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy.  Od 1 lipca 2013 r.  do 31 grudnia 2014 roku usugi te bd wykonywane przez: Zakad Usug Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepa 4, 86-100 wiecie.

Do 1 lipca br. Zakad Usug Komunalnych w wieciu zobowizany jest zapewni pojemnik na zmieszane odpady komunalne, a dla wacicieli nieruchomoci, ktrzy zadeklarowali segregacj  worki na odpady segregowane. Rwnoczenie otrzymaj Pastwo harmonogram wywozu odpadw z terenu nieruchomoci.

Pojemniki i worki zapewnione zostan wacicielom nieruchomoci, ktrzy zoyli deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzr deklaracji do pobrania >>>

Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 u Pani Natalii Siekierkowskiej, tel. (52) 33 29 540 w godz. 7.15 do 15.15

 

czwartek, 20 czerwca 2013 20:06

Tu moesz pobra druk deklaracji w formie pliku .doc do elektronicznego wypenienia lub pliku w formacie .pdf do rcznego wypenienia. 

Wzr deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci:

Pobierz w formacie .doc (edytowalny)

Pobierz w formacie .pdf

 

Strona 2 z 2

«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama