Gospodarka odpadami

Przepisy prawa, analizy i informacje - Gmina Osie

czwartek, 18 sierpnia 2016 00:00

Obowizujce:

Nieobowizujce:


=======================================================================

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2016 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 27 kwietnia 2017


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2015 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2016


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Wjt Gminy Osie udostpnia informacj o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajce odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci, z terenu Gminy Osie zmieszanych odpadw komunalnych, odpadw zielonych oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych przeznaczonych do skadowania w 2014 r.:

1) Regionalna instalacja przetwarzania odpadw komunalnych Sulnwko gm. wiecie.

Podmiot odbierajcy odpady komunalne od wacicieli nieruchomoci z terenu Gminy Osie oraz prowadzcy Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych:

Zakad Usug Komunalnych w wieciu sp. z o.o.

ul. Ciepa 4

86-100 wiecie

Tel. 52-33-12-713, 504-937-665

REGON: 091254304, NIP: 559-10-04-882

Opublikowano 29 kwietnia 2015


=======================================================================


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie

i informacje o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji

w poszczeglnych latach

znajduj si na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie

w zakadce "Strategie i Programy" -> "Program Ochrony rodowiska" ->

"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie" >>>.


=======================================================================


Informacje o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2016 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -37,70 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych - 91,22 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania - 0,00 %

Osie, dnia 29 kwietnia 2017 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2015 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -40,20 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych - 100 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 51,2 %

Osie, dnia 7 kwietnia 2016 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2014 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -27,99 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych ? 17,00 %

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 208,46 %

Osie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

===============================


Informacja o osignitych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadw ulegajcych biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z pn. zm.) Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2013 Gmina Osie osigna:

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szka -17,14 %

? Osignity poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uycia i odzysku innymi metodami innych ni niebezpieczne odpadw budowlanych i rozbirkowych ? 100%

? Osignity poziom ograniczania masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przekazanych do skadowania ? 190,82 %

 Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.

===============================


 

Uwaga! Regulamin PSZOK

czwartek, 14 lipca 2016 12:04

Wójt Gminy Osie prosi mieszkacw o zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania odpadw w Punkcie Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych w Osiu.

Pobierz regulamin >>>

 

wtorek, 22 grudnia 2015 09:33

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2016 odbir odpadw komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonych harmonogramw:

Terminarz odbioru odpadw zmieszanych w roku 2016 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadw segregowanych w roku 2016 >>>>>>>

 

czwartek, 12 marca 2015 13:03

Wjt Gminy Osie stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z pn.zm) w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87), zawiadamia o nowej wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2015 :

Więcej:

 

Deklaracja do pobrania

czwartek, 12 marca 2015 12:58

Wzr deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci.

Pobierz tutaj >>>>>>>>

 

wtorek, 30 grudnia 2014 09:12


Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2015 odbir odpadw komunalnych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug harmonogramu kliknij TUTAJ >>>>>>>>


 

czwartek, 02 stycznia 2014 08:52

Metoda oraz opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostay okrelone uchwa Rady Gminy Osie i s jednakowe dla wszystkich mieszkacw. Opat kwartaln dla nieruchomoci zamieszkaej stanowi liczba osb faktycznie zamieszkujcych dan nieruchomo pomnoona przez wysoko stawki i liczb miesicy w kwartale. Opata ta zostaa wyliczona w zoonej przez Pastwo deklaracji. W przypadku zmiany danych bdcych podstaw naliczenia opaty naley zoy now deklaracj.

Więcej:

 

czwartek, 19 grudnia 2013 14:04

Zgodnie z Uchwa Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi waciciele nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy Osie, obowizani s uiszcza opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwarta do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwarta do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwarta do dnia 10 padziernika danego roku;
4) za IV kwarta do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opat naley uiszcza przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

 

środa, 18 grudnia 2013 14:20

Wjt Gminy Osie informuje, e w roku 2014 odbir odpadw komunalnych i segregowanych z nieruchomoci zamieszkaych odbywa si bdzie wedug niej zamieszczonego harmonogramu:

Więcej:

 

Regulamin PSZOK w Osiu

piątek, 12 lipca 2013 14:39

Wójt Gminy Osie prosi mieszkańc�w zapoznanie się z Regulaminem przyjmowania odpad�w w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpad�w Komunalnych w Osiu.

Regulamin do pobrania >>>

 

wtorek, 02 lipca 2013 12:25

OsieWjt Gminy Osie informuje, e od 1 lipca 2013 r. rozpocz dziaanie Punkt Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych zwany PSZOK-iem. Punkt ten mieci si na terenie skadowiska odpadw komunalnych w Osiu. PSZOK czynny jest w kad pierwsz i trzeci sobot miesica w godzinach od 7.00 do 15.00. W PSZOK-u przyjmowane bd odpady komunalne segregowane, takie jak: papier, szko, tworzywo sztuczne, metal, odpady biodegradowalne, odpady niebezpieczne, opony samochodowe, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, elektromieci itp. Odpady bd przyjmowane bezpatnie. PSZOK przeznaczony jest dla osb fizycznych. Firmy winny zawrze stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadw z przedsibiorstwem wpisanym do rejestru dziaalnoci regulowanej Gminy Osie, zajmujcym si zbirk i zagospodarowaniem odpadw.

 

środa, 26 czerwca 2013 13:17

Waciciele nieruchomoci zamieszkaych, ktrzy zoyli deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymaj worki na selektywnie zbierane odpady. Worki s w czterech kolorach, a ich przeznaczenie okrelono w tabeli poniej:

Więcej:

 

czwartek, 20 czerwca 2013 21:09

Osie

Informujemy, e w dniu w dniu 17.06.2013 r. Gmina Osie podpisaa z Wykonawc umow na odbieranie i zagospodarowanie odpadw komunalnych z nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie gminy.  Od 1 lipca 2013 r.  do 31 grudnia 2014 roku usugi te bd wykonywane przez: Zakad Usug Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepa 4, 86-100 wiecie.

Do 1 lipca br. Zakad Usug Komunalnych w wieciu zobowizany jest zapewni pojemnik na zmieszane odpady komunalne, a dla wacicieli nieruchomoci, ktrzy zadeklarowali segregacj  worki na odpady segregowane. Rwnoczenie otrzymaj Pastwo harmonogram wywozu odpadw z terenu nieruchomoci.

Pojemniki i worki zapewnione zostan wacicielom nieruchomoci, ktrzy zoyli deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzr deklaracji do pobrania >>>

Dodatkowe informacje mona uzyska w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 u Pani Natalii Siekierkowskiej, tel. (52) 33 29 540 w godz. 7.15 do 15.15

 

czwartek, 20 czerwca 2013 20:06

Tu moesz pobra druk deklaracji w formie pliku .doc do elektronicznego wypenienia lub pliku w formacie .pdf do rcznego wypenienia. 

Wzr deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci:

Pobierz w formacie .doc (edytowalny)

Pobierz w formacie .pdf

 

Strona 2 z 2

«PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie»
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama