Azbest 2018

środa, 11 stycznia 2017 08:30

Osie - Azbest 2017W zwizku z ogoszeniem przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wnioskw o dotacje na przedsiwzicia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest w zakresie demontau, transportu oraz unieszkodliwiania odpadw zawierajcych azbest, Wjt Gminy Osie wydua termin skadania wnioskw na dofinansowanie demontau, transportu i utylizacji wyrobw zawierajcych azbest do dnia 20 lutego 2017 r. Wnioski zoone po tym terminie nie bd rozpatrywane.

Więcej:

 

wtorek, 03 stycznia 2017 13:02

Osie Azbest 2017Wjt Gminy Osie przypomina o naborze wnioskw na dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontau, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Osie?. Wnioski wraz zacznikami naley skada na formularzu dostpnym w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakadce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r. Dodatkowe informacje na temat zadania mona uzyska w siedzibie Urzdu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Więcej:

 

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:48

Azbest 2017W biecym roku na terenie Gminy Osie realizowalimy program pn. ?Demonta, transport i unieszkodliwianie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r.?.  W wyniku zrealizowanych prac utylizacji ulego ponad 67 ton pyt azbestowych, z czego 45,5 ton wyrobw w zakresie transportu i utylizacji, a 22,3 tony cznie z demontaem. Z tej formy dofinansowania skorzystay 34 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z naszej gminy. Zadanie w kwocie 23 tys. zotych sfinansowane zostao ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednoczenie informujemy, e projekt planowany jest do dalszej realizacji w roku 2017. Wnioski wraz niezbdnymi zacznikami naley skada na formularzu dostpnym w Urzdzie Gminy Osie, pokj nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakadce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.

Więcej:

 

Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.

poniedziałek, 16 listopada 2015 09:54

Wjt Gminy Osie ogasza nabr wnioskw w ramach ?Projektu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Osie? o dofinansowanie w zakresie demontau, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobw zawierajcych azbest w 2016 r.

Więcej: Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama