Azbest 2016

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

środa, 11 stycznia 2017 08:30

Osie - Azbest 2017W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wniosków o dotacje na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, Wójt Gminy Osie wydłuża termin składania wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest do dnia 20 lutego 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

 

Przypomnienie o naborze wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

wtorek, 03 stycznia 2017 13:02

Osie Azbest 2017Wójt Gminy Osie przypomina o naborze wniosków na dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach „Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”. Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r. Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Więcej: Przypomnienie o naborze wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

 

Wnioski na utylizację azbestu w 2017 r.

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:48

Azbest 2017W bieżącym roku na terenie Gminy Osie realizowaliśmy program pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r.”.  W wyniku zrealizowanych prac utylizacji uległo ponad 67 ton płyt azbestowych, z czego 45,5 ton wyrobów w zakresie transportu i utylizacji, a 22,3 tony łącznie z demontażem. Z tej formy dofinansowania skorzystały 34 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z naszej gminy. Zadanie w kwocie 23 tys. złotych sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednocześnie informujemy, że projekt planowany jest do dalszej realizacji w roku 2017. Wnioski wraz niezbędnymi załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.

Więcej: Wnioski na utylizację azbestu w 2017 r.

 

Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.

poniedziałek, 16 listopada 2015 09:54

Wójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków w ramach „Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie” o dofinansowanie w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2016 r.

Więcej: Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016 r.