Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

poniedziałek, 04 lutego 2019 15:14

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”

Osie, 04.02.2019 r.

Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 OsieDot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.1.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 400 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1.WNORTEX Dominik Wnorowski

Ul. Spółdzielcza 1H, 11-001 Dywity

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 473 440,37 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. PRETORIA TRADE Tomasz Sucharek

Nowy Jasiniec 86, 86-010

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 700 821,96,00 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

3.MARBRUK Sp. z o.o.

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 175 832,37 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

4.Usługi komunalno-transportowe AMAR Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, Lichnowy, 89-620 Chojnice

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 376 221,53 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

5. Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 343 857,19 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

6. Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

Kryterium I : Cena oferty brutto : 969 641,75 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

7. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech

Ul. Poprzeczna 7/9,86-200 Chełmno

Kryterium I : Cena oferty brutto : 997 095,20 zł

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski