Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu"

wtorek, 26 lutego 2019 12:54

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu".

Osie, 26.02.2019 r.

RO艢BiGK.271.1.2019.ZP

OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

鈥濸rzebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu鈥.


Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych pod nr 510036693-N-2019 z dnia

26-02-2019 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020.

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak

Numer og艂oszenia: 502764-N-2019

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy): RO艢BiGK.271.1.2019.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Osie. Droga obs艂uguje ruch lokalny na terenie osiedla Hoffmanna w we wsi Osie. Zadanie obejmuje przebudow臋 nawierzchni drogi na odcinku 0,6 km. wraz z budow膮 nowej linii o艣wietleniowej z szafk膮 sterowania i 13 lampami o艣wietlenia drogowego. Teren posiada niezb臋dne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi 鈥濪鈥, Kategoria ruchu: KR1. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana nowa jezdnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z podbudow膮 z kruszywa 艂amanego stabilizowanego mechanicznie. Szeroko艣膰 projektowanej jezdni wyniesie 6,0 m wraz z wykonanymi poboczami gruntowymi o szeroko艣ci 0,75 m. Chodnik o szer. 2 mb. zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Droga oznakowana znakami pionowymi. Wody roztopowe i opadowe odprowadzane b臋d膮 za pomoc膮 spadk贸w pod艂u偶nych i poprzecznych oraz 10 studni ch艂onnych. Inwentaryzacja powykonawcza drogi 鈥 0,6 km.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci: nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV: 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 25/02/2019

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 1127627.52

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zak艂ad Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Kormoran贸w 154

Kod pocztowy: 85-432

Miejscowo艣膰: Bydgoszcz

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 969641.75

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 969641.75

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 1700821.96

Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM脫WIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG艁OSZENIA, ZAM脫WIENIA Z WOLNEJ R臉KI ALBO ZAPYTANIA O CEN臉

IV.9.1) Podstawa prawna

Post臋powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.


W贸jt Gminy Osie
(- )Micha艂 Grabski