Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na :" Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno"

poniedziałek, 03 czerwca 2019 11:14

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.„Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno

Osie, 03.06.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.4.2019.ZP


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno”


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski

Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

Kryterium I : Cena oferty brutto : 519 708,21 zł brutto

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

1. F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Kryterium I : Cena oferty brutto : 656 720,05 zł brutto (47,48 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 87,48 pkt

2. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 616 048,94 zł brutto (50,62 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 90,62 pkt

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

Kryterium I : Cena oferty brutto : 579 483,37 zł brutto (53,81 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 93,81 pkt

4. Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski

Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola

Kryterium I : Cena oferty brutto : 519 708,21 zł brutto (60 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 100 pkt

5.Usługi komunalno-transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy

Kryterium I : Cena oferty brutto : 669 686,97 zł brutto (46,56 pkt)

Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)

Razem: 86,56 pkt

4.Wykonawca Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski Ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski