Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na:"Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno"

poniedzia艂ek, 17 czerwca 2019 11:53

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. 鈥濨udowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno鈥.

Osie, 17.06.2019 r.

RO艢BiGK.271.4.2019.ZP

OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

鈥濨udowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno鈥.


Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych nr 510121278-N-2019 z dnia

17-06-2019 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: nie

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak

Numer og艂oszenia: 543214-N-2019

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy):

RO艢BiGK.271.4.2019.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi transportu rolniczego, b臋d膮cej drog膮 gminn膮 nr 030102C Brzeziny 鈥 Miedzno. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie 艣wieckim, na terenie gminy Osie. Droga obs艂uguje ruch lokalny pomi臋dzy wsiami Brzeziny i Miedzno oraz stanowi dojazd do teren贸w rolnych i gospodarstw po艂o偶onych w ci膮gu drogi. D艂ugo艣膰 odcinka przewidzianego do przebudowy 鈥 846,78 m. Teren posiada niezb臋dne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi 鈥濴鈥, Kategoria ruchu: KR1, Szeroko艣膰 jezdni 4 mb. Szeroko艣膰 poboczy 0,75mb. W sk艂ad zadania inwestycyjnego wchodz膮: przygotowanie terenu pod budow臋 (oznakowanie terenu), rozbi贸rka element贸w dr贸g, wycinka koliduj膮cych drzew i krzew贸w, usuni臋cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcj臋 nawierzchni, wyprofilowanie i zag臋szczenie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy z kruszywa 艂amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni zjazd贸w z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (w-wa wi膮偶膮ca i w-wa 艣cieralna), wykonanie obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni gruntowej ulepszonej stabilizowanej mechanicznie, wykonanie oznakowania pionowego, odtworzenie row贸w przydro偶nych, wykonanie rob贸t wyko艅czeniowych, inwentaryzacja powykonawcza.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci: nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA : Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 13/06/2019

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 511940.69

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zak艂ad Sprz臋towo-Transportowy Czes艂aw Paw艂owski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Towarowa 1

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowo艣膰: Tuchola

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 519708.21

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 519708.21

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 669686.97

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 13/06/2019

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 511940.69

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zak艂ad Sprz臋towo-Transportowy Czes艂aw Paw艂owski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Towarowa 1

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowo艣膰: Tuchola

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 519 708.21

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 519 708.21

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 669 686.97

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom : tak

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 60%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM脫WIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG艁OSZENIA, ZAM脫WIENIA Z WOLNEJ R臉KI ALBO ZAPYTANIA O CEN臉

IV.9.1) Podstawa prawna

Post臋powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.


W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski