Informacja z otwarcia ofert "Dowóz dzieci szkolnych..."

piątek, 02 sierpnia 2019 11:25

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Łążek – Pruskie – Wierzchy – Tleń – Osie


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 02.08.2019 r.

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.6.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Łążek – Pruskie – Wierzchy – Tleń – Osie ”.INFORMACJA

z otwarcia ofert


Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Łążek – Pruskie – Wierzchy – Tleń – Osie ”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:


I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: od 02.09.2019 r. do 30.06.2022 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : Termin płatności


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 8-24

87-100 Toruń

Kryterium I : Cena oferty brutto : 5,19 zł / km

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni

2. Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych

Wiesław Fryszka

Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 3,10 zł / km

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski