Informacja z otwarcia ofert "Dowóz dzieci szkolnych..."

piątek, 02 sierpnia 2019 11:48

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie

Osie, 02.08.2019 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.7.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie”.


INFORMACJA

z otwarcia ofert


Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Stara Rzeka – Radańska – Osie Wybudowania – Osie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:


I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 22 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019

Termin wykonania zamówienia: od 02.09.2019 r. do 30.06.2022 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : Termin płatności


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych

Wiesław Fryszka

Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 2,29 zł / km

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni


2. Usługi Transportowe Stanisław Betyna

Ul. Gwarna 9, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 2,89 zł / km

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski