Informacja o wyborze na najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci na trasie Osie-Łążek-Pruskie-Wierzchy-Tleń-Osie

piątek, 09 sierpnia 2019 10:00

Wójt Gminy Osie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Łążek – Pruskie – Wierzchy – Tleń – Osie ”.


Osie, 09.08.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.6.2019.ZPINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Szkoły Podstawowej w Osiu w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 na trasie Osie – Łążek – Pruskie – Wierzchy – Tleń – Osie ”.


  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych

Wiesław Fryszka

Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 3,10 zł / km

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni

  1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
  2. Wpłynęły oferty, które otrzymały punkty w kryterium :

Kryterium I : cena

Kryterium II : termin płatności


  1. Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych

Wiesław Fryszka

Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie

Kryterium I : Cena oferty brutto : 3,10 zł / km (60 pkt)

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni (40 pkt)

Razem: 100 pkt

  1. ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 8-24

87-100 Toruń

Kryterium I : Cena oferty brutto : 5,19 zł / km (35,84 pkt)

Kryterium II : Termin płatności: 30 dni (40 pkt)

Razem: 75,84 pkt

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca Transport Samochodowy i Utrzymania Dróg Kołowych Wiesław Fryszka, Wybudowanie pod Starogard 16, 86-150 Osie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

6. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski