Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnen we wsi Osie - etap I i II"

czwartek, 07 lutego 2019 13:17

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnen we wsi Osie - etap I i II".


Osie, 07.02.2019 r.

RO艢BiGK.271.7.2018.ZP

OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II.

Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 nr 510024535-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: tak

Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Dzia艂anie 4.3 Rozw贸j infrastruktury wodno-艣ciekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-艣ciekowej w polityce terytorialnej

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak

Numer og艂oszenia: 662714-N-2018

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:

Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy): RO艢BiGK.271.7.2018.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia: Roboty budowlane

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

Przedmiotem inwestycji jest przedsi臋wzi臋cie pn. 鈥濨udowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II鈥, kt贸re zak艂ada realizacj臋 dw贸ch zada艅: Zadanie 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap I - ul. Boczna i Wyb. pod Nowe Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap II - Osie Stary Tartak Zakres rzeczowy dla zadania nr 1 1. kana艂y grawitacyjne PCV d=200mm D艁UGO艢膯 L=684,6m 2. kana艂 grawitacyjny PE1OORC d=200x11,9mm SDR17 d艂ugo艣膰 97,0m 3. przy艂膮cza sanitarne PCV d=160mm D艁UGO艢膯 L=109,5m ilo艣膰 14 szt. 4. ruroci膮g t艂oczny PE100RC D=90x5,4mm SDR17 d艂ugo艣膰 L=13,2m 5. przepompownia g艂贸wna PS wydajno艣膰 Q=4,1 l/s wys. podnoszenia H=3,0m Zakres rzeczowy dla zadania nr 2 I. Sie膰 kanalizacji sanitarnej: - kana艂y grawitacyjne PCV-U (lite) 200x5,9mm SN8 SDR34 L = 794,3 m - przy艂膮cza kan. sanit. (24szt.) PCN/-U (lite) 160x4,7mm SN8 SDR34 L = 166,7 m - ruroci膮g t艂oczny PE RC 63x3,8mm PE100 SDR17 L = 177,7 m - zbiornikowe przepompownie 艣ciek贸w sieciowe 1 szt. II. Sie膰 wodoci膮gowa: -wodoci膮g PCV-U 90mmPN 10 d艂ugo艣膰 617,6 m -hydranty nadziemne 80mm PN 10 ilo艣膰 1 szt.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci: nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 45232410-9

Dodatkowe kody CPV: 45232423-3, 45232440-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 06/02/2019

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 791165.08

Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7 w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Zak艂ad Us艂ugowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak

Email wykonawcy:--------------

Adres pocztowy: Ul. Sienkiewicza 1

Kod pocztowy: 88-220

Miejscowo艣膰: Osi臋ciny

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 899440.00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 899440.00

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 1570000.01

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM脫WIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG艁OSZENIA, ZAM脫WIENIA Z WOLNEJ R臉KI ALBO ZAPYTANIA O CEN臉

IV.9.1) Podstawa prawna

Post臋powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.

W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski