Informacja z przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

poniedziałek, 09 września 2019 09:03

Osie, 02.09.2019 r.


INFORMACJA


z przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie,

który odbył się w dniu 02.09.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osie .

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:


Księga wieczysta

Nr działki , powierzchnia w ha, położenie, lokal

Cena wywoławcza

nieruchomości

Cena Pr Cena osiągnięta

w przetargu

brutto


netto

Nabywca nieruchomości

Liczba osób dopuszczonych /

liczba osób niedopuszczonych

do uczestniczenia w przetargu


KW BY1S/00019666/5
Działka nr 190/14

o pow. 0,1427 ha39 600,00 zł


40 000,00 zł


Wioletta Sajda


1/0


Do powyższej kwoty osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek vat 23%.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osie , ul. Dworcowa 6 na okres 7 dni.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski