Bruski Jan (1883-1942)

sobota, 19 września 2009 17:13

Ksidz, w latach 1934-39 proboszcz parafii Osie, wizytator religii w szkoach powszechnych dekanatu czerskiego. Od 1908 roku czonek towarzystwa naukowego w Toruniu, w 1918 roku czonek rady ludowej w Zotowie z ramienia ktrej uczestniczy w obradach polskiego sejmu dzielnicowego w Poznaniu.

 W czasie pracy duszpasterskiej w Radawnicy, Grudzidzu, Osiu, Czersku, Lubichowie -jako wikariusz, a nastpnie w Lutowie, Linowie i Osiu - jako proboszcz, prowadzi dziaalno wychowawcz w duchu polskim, budzi wiadomo narodow. W 1938 roku, po poarze czci ul. Semraua, w czasie ktrego spon dobytek 17 rodzin, powoa do ycia i stan na czele obywatelskiego komitetu pomocy pogorzelcom, czym przyczyni si do szybkiej odbudowy spalonych domostwa za dziaalno patriotyczn, spoeczn uhonorowany medalem niepodlegoci i zotym krzyem zasugi. Aresztowany przez hitlerowcw w padzierniku 1939 roku przeszed mczesk drog. Wywieziono go pocztkowa do obozu przejciowego w grnej grupie, a nastpnie kolejno do Stuthofu, Sachsenhausen i Dachau. Zgin 4 maja 1942 roku w Hartheim koo Linzu zagazowany wraz z transportem inwalidw niezdolnych do pracy.


Temat opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
z dziau opracowanego przez mgr Marka Miesa.
Dzia "Zasueni i wybitni ludzie opracowa Mariusz Chudecki.