Ks. Józef Semrau (1833-1904)Ksiądz, od 1870 do 1904 roku proboszcz parafii Osie, działacz narodowy i społeczny, członek Towarzystwa pomocy nauk dla młodzieży Prus zachodnich oraz Towarzystwa naukowego w Toruniu, od 1878 roku prezes Towarzystwa śpiewaczego św. Cecylii diecezji chełmińskiej. Prowadził działalność patriotyczną m. in. poprzez organizowanie uroczystości upamiętniających rocznice ważnych w dziejach polski wydarzeń, nauczanie dzieci oraz młodzieży polskiego języka i historii, pieśni narodowych. W 1892 roku doprowadził do wielkiego wiecu protestacyjnego mieszkańców Osia, na którym domagano się przywrócenia języka polskiego w szkołach, wysłano też petycję do Berlina, przypominającą postanowienia kongresu wiedeńskiego z 1815 roku, gwarantujące Polakom równouprawnienie, w tym prawo do własnego języka. 


Ks. Józef Semrau (1833-1904)Wrodzone uzdolnienia i zamiłowania muzyczne sprawiły, że w roku 1880 założył w Oskiej parafii koło towarzystwa św. Cecylii, którego był długoletnim prezesem oraz zorganizował szkołę dla organistów, z której wyszło wiele osób dobrze wykształconych tak pod względem wykonawstwa jak i repertuaru. Opiekując się robotnikami, wyjeżdżającymi na roboty sezonowe do Niemiec, zachęcał ich, aby oszczędzali i inwestowali zarobione pieniądze w kupno ziemi, budowę domu, unowocześnienie rolnictwa. W 1883 roku założył w tym celu w Osiu spółkę zarobkową i parcelacyjną o charakterze banku. Bezdomnym, których nie stać było na zakup ziemi, rozdawał działki z beneficjum kościelnego. W 1897 roku zabiegał w sejmie pruskim o wybudowanie linii kolejowej łączącej Skórcz z Laskowicami. Był też inicjatorem budowy kolei Czersk-Laskowice. W Osiu przekazał część ziemi kościelnej pod budowę m.in. dworca kolejowego oraz ulicy, która dzisiaj nosi jego imię. Wybudował plebanię, organistówkę, rozbudował kościół, dobudowując prezbiterium i część nawy głównej. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Osiu.

Temat opracowano na podstawie Informatora turystycznego "Gmina Osie" - TMBT 1995 r.
AKADEMIA BYDGOSKA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
INSTYTUT HISTORII
PODYPLOMOWE STUDIUM HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE.

BEATA BUCHOLC

KS. JÓZEF SEMRAU (1833-1904)

Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
dra Andrzeja Mietza

BYDGOSZCZ 2002