sobota, 19 września 2009 17:58

Mapa ze skarbem - rys. Marek J. LejkW Osiu na wzgrzu od strony Starogardu widywali ludzie w nocy palce si zoto. Wydawao ono niebieski pomie i ludzie mwili, e pienidze si "przeczyszczaj".
Podobno Francuzi ukryli tam kas wojenn.
Chcc zakopane pienidze szczliwie wydoby trzeba si przeegna i bez sowa, nie ogldajc si, kopa.
Pewnego razu jednak, gdy tam kto opat w ziemi grzeba, usysza nagle oskot i skarb si zapad, bo zy duch go broni.
(Osie, 1950r.)
Autor i rdo nieznane. Tekst oryginalny z niepublikowanej strony internetowej "Gmina Osie" - luty 2002, autorstwa Marka Miesay z Osia.
Komentarz:
Legenda blisko spokrewniona z inn opisan w zbiorze legend Paula Behrenda "Westpreussischer Sagenschatz" - Wydawnictwo A.W. Kafemann, Gdask 1906-1910 i nawizujce do legendy "Zakopana kasa wojskowa" - Die Kriegskasse bei Bankau.
Po klsce armii francuskiej na froncie wschodnim wycieczone i zdziesitkowane oddziay kwatermistrzowskie podczas odwrotu zdecydoway si zakopa kas wojskow z pienidzmi z odem dla onierzy.
Pogoski o zakopanym skarbie rozeszy si wrd mieszkacw. By moe cz skarbu zostaa zakopana na pnocnych obrzeach wsi Osie (obecnie zagospodarowanych), a cz przewieziona dalej na zachd (w poblie Bkowskiego Myna, kilkanacie kilometrw od Osia).

Na podstawie: "Legendy Borw Tucholskich" - Roman Apolinary Regliski, Wydawnictwo "REGION", Gdynia 2001 Str. 85-86