sobota, 19 września 2009 18:58

Cztery pory roku - zatrzymane piknoWdecki Park Krajobrazowy
Cztery pory roku - zatrzymane pikno
Wydawca: Wdecki Park Krajobrazowy 2005 r.
Album z fotografi przyrodnicz i krajobrazow