Trasa nr 1 - 8,2km - Grzybek

sobota, 19 września 2009 20:44

To jedna z najciekawszych tras Borw Tucholskich. Pokrywa si czciowo z len tras spacerow na pwysep Grzybek. Pocztkujcych wdrowcw, co chwila zaskakiwa bd zmieniajce si krajobrazy.
Z Centrum Nordic Walking przy Gminnym Orodku Kultury w Osiu przechodzimy ul. Ks. Semraua, dalej ul. Kocieln i Doln, a docieramy do ul. Sportowej. To droga prowadzca do Grzybka. Po prawej stronie mamy stadion sportowy i miejsca parkingowe dla samochodw.


Przez wiadukt kolejowy (zbudowany w 1906 r.) wchodzimy w oaz zieleni Borw Tucholskich. Wokoo rozcigaj si 60-80 letnie drzewostany sosnowe, poprzetykane licznymi brzozami, dbami i jaowcem. W runie spotykamy wiele rolin objtych ochron prawn np. konwalia majowa, kokoryczka wielkokwiatowa, a take mchy i porosty.
Pierwsza polana po obu stronach drogi (w obnieniu terenowym) to Popowe ki, z ktrymi zwizana jest legenda o nieszczliwych kochankach. Wzdu asfaltu, praw stron drogi - zwyczajowej trasy mieszkacw Osia do kpieliska na pwyspie Grzybek, dochodzimy do mostu drogowego na rzece Wdzie (Czarnej Wodzie). Dla chtnych polecamy jeszcze kilka minut spaceru po pwyspie Grzybek, na ktrego kracach czeka nas przedsmak raju. Przed nami rozciga si ogromna przestrze Zbiornika urskiego otulona paszczem zielonych drzew.
Nasza trasa jednak wczeniej, jeszcze przed mostem, skrca w prawo i wiedzie lenymi ciekami wzdu Zatoki Dyurna. Ze wzgldu na liczne gbiny i jeszcze liczniejsze wypycenia to miejsce chtnie odwiedzane przez amatorw wdkarstwa. Z wysokich skarp ropocieraj si malownicze krajobrazy. Wzdu cieek mijamy potne sosny, wierki i dby oraz liczne stanowiska rolin chronionych. Zewszd docieraj do nas piew i gosy ptakw. abdzie, urawie, kaczki i zimorodki, budujce swoje gniazdach w stromych zboczach doliny. Czasem, wysoko na niebie pojawia si orze bielik, rybow, kania ruda i czapla. Wdrujc, przechodzimy obok rda Dawida (liczne rdliska wypywajce z wysokiego zbocza) i docieramy do koca zatoki. Dalej czeka nas strome podejcie, ostry skrt w prawo i wdrwka a drewnianego mostku i strugi odprowadzajcej wody z Jez. Starnie. W czasie przemarszu obserwujemy liczne bagna bdce naturalnym stanowiskiem bobrw z tamami i erowiskami. Znajdujemy si na szlaku Lenej cieki Edukacyjnej ,,Zatoki,, z punktem postoju - miejscem wypoczynku. Tam, po wczeniejszym uzgodnieniu z Nadlenictwem Osie, dla grup zorganizowanych istnieje moliwo rozpalenia ogniska. pieczenia kiebasek itd. - jednym sowem Piknik Nordic Walking. Maszerujc dalej, po prawej stronie mijamy oczyszczalni ciekw, przechodzimy pod wiaduktem kolejowym (tu te mamy parking dla pojazdw) i wchodzimy na szos Osie - Tle. Wkraczamy do Osia chodnikiem z lewej strony.


alt