Rezerwat Miedzno

sobota, 19 września 2009 23:24

Rezerwat Miedzno ? rezerwat ornitologiczny, pooony jest 4 km na pnocny wschd od Osia. Zosta utworzony w celu ochrony bogatych stanowisk populacji ptactwa wodnego i botnego. Jest to jedyny tego typu w powiecie wieckim rezerwat ornitologiczny.

Silnie zeutrofizowane, w kocowym stadium zarastania jezioro wraz z otaczajcymi bagnami, lasami i przepywajc przez nie Sobisk Strug stwarzaj dogodne warunki lgowe wielu rzadkich i chronionych gatunkw ptakw, takich jak: uraw, abd niemy, krzykliwy, bocian czarny, kropiatka, orze bielik, bk, rybow i wiele innych.