Dożynki - Osie 2009 - fot. Marek J. LejkKolejny, już czwarty raz uroczyste Święto Plonów było okazją do wielkiej mobilizacji mieszkańców poszczególnych wsi. Poszczególne rady sołeckie w ten słoneczny dzień zaprezentowały się nadzwyczaj barwnie. Każdy też prześcigał się w pokazaniu wytworów ludzkich rąk w najbardziej oryginalny sposób. Całość obchodów rozpoczęto mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu, następnie barwny korowód na stadion sportowy w Osiu poprowadziła orkiestra dęta z Kcyni. Prawdziwy, domowy chleb z wieńcem dożynkowym na ręce Michała Grabskiego - Wójta Gminy Osie złożyła delegacja rolników ze wsi Radańska. Tym chlebem z tegorocznego zboża M. Grabski obdzielał zebranych na stadionie mieszkańców i ich gości. Nie zabrakło też pięknych pieśni w wykonaniu zespołu "CHABRY". W konkurencjach sportowo-zręcznościowych zwyciężyło sołectwo Wierzchy, na drugim miejscu uplasowały się Wałkowska, na trzecim Miedzno. Niemniej pozostałym sołectwom niewiele brakowało, by stanąć na podium.

 W głebi zaprezentowały się też stoiska Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z finezyjnie przygotowanymi wyrobami wędliniarskimi oraz Liga Kobiet Polskich w Osiu, która pokazała licznie nagradzane produkty kuchni regionalnej. Wieczór zakończył się przy dźwiękach zespołu "Paradise" z Jeżewa, który rozbawiał publiczność prawie do północy.

Z roku na rok wydłuża się lista sponsorów, którym serdecznie dziękujęmy za wsparcie finansowe, materialne i organizacyjne. W tym roku dożynki wspierali: URZĄD GMINY OSIE, BANK SPÓŁDZIELCZY OSIE, KRZYSZTOF OTLEWSKI - STOLARNIA, ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OSIE, IWONA I KRZYSZTOF CEMKE, KAZIMIERZ ANISZEWSKI, RESTAURACJA BRZOZA.

Zobacz relację na stronie www GOK Osie >>>

Publikowane: 2009-09-01

fot. Michał Golonka