Zebranie wiejskie w Osiu

sobota, 28 listopada 2009 11:00

Zebranie wiejskie w Osiu - fot. Marek J. LejkW dniu 25 listopada 2009 r. w Gminnym Orodku Kultury w Osiu odbyo si zebranie wiejskie soectwa Osie. Jak zwykle, zebranie odbyo si w sali widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu, bowiem tylko tu jest tyle miejsca, ktre moe pomieci licznie zebranych mieszkacw wsi.  Ju na wstpie zebranie uwietni wystp zespou ?Chabry?, dziaajcy przy Klubie Seniora w Osiu. Batut dyrygenck trzyma, pojawiajcy si coraz czciej na scenie GOK Osie, Micha Rajewski - organista w kociele parafialnym w Osiu. Sotys wsi - Zofia Partyka - przedstawia sprawozdanie z rocznej dziaalnoci rady soeckiej. Jak zaznaczya - to by udany rok,  bowiem wikszo postulatw zgaszanych przez mieszkacw udao si zrealizowa....

Natomiast dziaania Rady Gminy Osie przypomnia zebranym jej Przewodniczcy - Roman Wakowski. O zrealizowanych, bd w trakcie realizacji, a take o planowanych w roku 2010 zadaniach inwestycyjnych mwi Micha Grabski - Wjt Gminy Osie. To bya duga przemowa, bowiem i w tym roku wiele wanych inwestycji miao miejsce na terenie gminy. Rwnie wiele bdzie si dziao w roku przyszym. Na koniec M. Grabski odpowiada na pytania mieszkacw, dotyczce gospodarki odpadami segregowanymi i remontw drg.  W podsumowaniiu zebrania Pani Zofia Partyka podzikowaa wszystkim za udzia w spotkaniu.


Fot. Marek J. Lejk