Budowa kanalizacji w Gminie Osie

sobota, 05 grudnia 2009 08:52

Pogoda sprzyja wszelkim pracom budowlanym, tote na terenie naszej gminy trwaj wielkie inwestycje. Kilka dni temu pisalimy o zakoczeniu budowy kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szk w Osiu. Wczeniej relacjonowalimy budow drogi we wsi Radaska. Tydzie temu informowalimy o ogromnej inwestycji, jak jest przebudowa drogi powiatowej Osie - Tle. Jesieni wspominalimy o budowie kanalizacji sanitarnej w Brzezinach, urze i Wakowiskach. Te dwie ostatnie inwestycje, z terminem zakoczenia w roku 2010,  trwaj na dobre, a wok placu budowy widzimy sprzt, maszyny budowlane i uwijajcych si pracownikw. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w poudniowej czci gminy, jak zapewnia Andrzej Musia, waciciel Zakadu Usug Wodnych z Tucholi - bdzie trwa dopki warunki pogodowe pozwol. Od ostatniej relacji firma wykonaa roboty wok przepompowni P3 w Wakowiskach, wbudowaa kolektor sanitarny od Brzezin do ura, a obecnie skupia si w samej miejscowoci ur, gdzie znajduje si zabudowa wielorodzinna.

Mamy spory zapas materiaw przewidzianych do wbudowania w ramach tej inwestycji - informuje A. Musia - tote budow bdziemy kontynuowa, do czasu, ai ziemia nie zamarznie. Wiosn powrcimy ponownie na teren budowy.

Micha Grabski - Wjt Gminy Osie jest zadowolony z realizacji zada inwestycyjnych w gminie. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Brzezinach, urze i Wakowiskach, zamyka pewien etap w koncepcji rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie Osie, a z drugiej strony otwiera moliwo kontynuacji budowy kanalizacji w Miedznie, ostatniej wsi, lecej poza zbiorczym systemem odprowadzania ciekw. I dodaje - Od wiosny dla tej inwestycji prowadzone byy prace projektowe, ktre w tym tygodniu zaowocoway uzyskaniem pozwolenia na budow. Jesieni zoylimy wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji w Miedznie z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, wic wszystko wskazuje na to, e ostatnia wie o zwartej zabudowie, w roku 2011, stanie si kolejnym, wielkim placem budowy.

(zdjcia uka si pniej)