Informacja dla właścicieli psów

czwartek, 14 czerwca 2018 11:45

INFORMACJA

W związku ze skargami wpływającymi w sprawie zagrożenia stwarzanego przez wałęsające psy, Urząd Gminy przypomina o obowiązkach nałożonych na właścicieli psów Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XIII/100/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osie.

W wyżej wymienionej uchwale (Rozdział 6, § 13) podjęto obowiązek prowadzenia psów w miejscach publicznych wyłącznie na smyczy, możliwość zwolnienia psa dozwolone jest tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkół, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed opuszczaniem ich przez psy i bezwzględne trzymanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Naruszanie przepisów w/w uchwały podlega postępowaniu wg przepisów Kodeksu wykroczeń. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania zgłoszenia od mieszkańców o wałęsającym się psie posiadającym właściciela, Urząd Gminy będzie przekazywał sprawę Policji.

 Osie, 14.06.2018 r.