Zakończenie roku akademickiego na UTW w Osiu

czwartek, 14 czerwca 2018 15:23

Osie KowalskiW wtorek 12 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Osiu podczas zakończenia roku akademickiego podsumowano pierwszy rok wykładów i spotkań, a uczestnikom wręczono dyplomy. Tym razem tematem wykładu było: „Najszersze rozumienie pojęcia kultury”.  W swoim wykładzie mgr Leszek Latosiński z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy streścił wagę pojęcia kultury formułowanego przez różne grupy społeczne i zawodowe.  W zakończeniu roku akademickiego UTW w Osiu uczestniczył Michał Grabski Wójt Gminy Osie. - Kiedy rok temu, w dniu 21 marca, w towarzystwie przyszłych studentów i dr. Cezarego Kościelaka - dziekana Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy podpisywaliśmy akt powołania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osiu wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia. Chęć pozyskania wiedzy podanej przez specjalistów, w ciekawy sposób i na wysokim poziomie był i jest magnesem, który przyciąga na poszczególne zajęcia mieszkańców gminy Osie, i nie tylko naszej gminy - zauważa Michał Grabski. 

- To dla mnie rok ciekawej wiedzy i nowych doświadczeń życiowych - podsumował Andrzej Kowalski - student naszego UTW, zawodowo gospodarz obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, a społecznie radny Rady Powiatu Świeckiego. - Dzięki zajęciom na UTW w przystępny sposób mogliśmy poznać wiele zagadnień dotyczących nauki i kultury, które bezpośrednio dotyczą naszego życia, naszego otoczenia lub bliskich nam osób. Już dzisiaj w ciemno deklaruję chęć uczestnictwa w nowym roku akademickim rozpoczynajacycm się w październiku  -  dodaje.

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie internetowej  GOK Osie >>>


Zdjęcie z inauguracji UTW w dniu 21.03.2017 r. Od lewej: dr. Cezary Kościelak - dziekan WSG, Roman Waśkowski - Przewodniczacy Rady Gminy Osie, Michał Grabski - Wójt Gminy Osie, Franciszek Koszowski - Starosta Powiatu Świeckiego i za mównicą Andrzej Kowalski - dyrektor GOK Osie i jednocześnie student UTW w Osiu.

Poniżej kilka zdjęć z zakończenia roku akademickiego 2017/2018 UTW w OsiuTekst: MJL. Fot. Gminny Ośrodek Kultury w Osiu