SUSZA - składanie wniosków

czwartek, 21 czerwca 2018 13:22

alt

W związku z suszą jaka wystąpiła na terenie gminy Osie informuję rolników, że można składać wnioski o oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych klęską suszy w 2018 r. Wypełnione wnioski należy złożyć do Urzędu Gminy w Osiu – pok. nr 13 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 r.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

WNIOSEK do pobrania>>>>>>>