Nasi samorządowcy apelują o modernizację linii kolejowych

piątek, 22 czerwca 2018 12:09

PKP OsieMy, przedstawiciele samorządów terytorialnych z obszaru Powiatów Świeckiego i Tucholskiego, zwracamy się z apelem o modernizację linii kolejowej 215 na odcinku Śliwice - Laskowice Pomorskie oraz o podjęcie działań zmierzających do budowy łącznicy pomiędzy Laskowicami Pomorskimi i Świeciem n. Wisłą – to pierwsze słowa wniosku jaki w dniu 12 czerwca 2018 r. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystosowali Wójtowie: Michał Grabski (Gmina Osie) i Maciej Rakowicz (Gmina Jeżewo), a także Tadeusz Pogoda (Burmistrz Świecia) i Franciszek Koszowski (Starostwo Powiatu Świeckiego) oraz przedstawiciele władz Powiatu Tucholskiego. Adresatami wniosku zostali też: Ministerstwo Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz spółki „PKP Intercity", „Przewozy Regionalne”, „Arriva RP” i Poseł RP Piotr Król.

- Niewyobrażalne jest, by materiały budowlane niezbędne do modernizacji linii kolejowej 201 (Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, część Magistrali Węglowej) były wożone przez ok. trzy lata wąskimi i często krętymi drogami przez Bory Tucholskie – podkreśla Zarząd Powiatu Świeckiego. A tak się zapowiada, bowiem stan techniczny linii 215 w 56,1 % nie pozwala na transport ciężkich pociągów towarowych. Zły stan techniczny linii kolejowej Śliwice - Laskowice Pomorskie potwierdza też Marek Chodkiewicz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zły stan linii to konieczność m.in.ograniczenia prędkości, nawet do 40 km/godz.

Fot. Jarek Stawarz www.bazakolejowa.pl

Modernizacja i elektryfikacja całej linii 215, jak również budowa nowego odcinka pomiędzy Laskowicami i Świeciem, stworzy zupełnie nowe możliwości kształtowania oferty przewozowej, np. utworzenia bezpośrednich połączeń Bydgoszcz - Świecie - Laskowice - Osie - Szlachta - Czersk (i dalej: Chojnice/Kościerzyna). Elektryfikacja linii 215 stworzy również możliwość kursowania tą trasą pociągów dalekobieżnych (zatrzymujących się np. w Osiu, Tleniu czy Śliwicach), co z kolei jest kluczową kwestią z punktu widzenia obsługi ruchu turystycznego i wzrostu w tym zakresie popularności i konkurencyjności Borów Tucholskich. Z kolei z punktu widzenia transportu towarowego, elektryfikacja LK240 stanowiłaby duże ułatwienie w obsłudze największego w tym obszarze odbiorcy ładunków - zakładów papierniczych Mondi Świecie, bez konieczności zmiany trakcji w Terespolu Pom. – argumentują nasi samorządowcy.

Cała linia 215 (a nie tylko odcinek Czersk/Szlachta - Śliwice) ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Stąd też, pozostawienie go bez modernizacji i elektryfikacji zwiększa ryzyko wykluczenia komunikacyjnego tych terenów, a w konsekwencji - pogłębienia zjawiska „Polski dwóch prędkości". Jednocześnie linia 215 przebiega przez tereny bardzo atrakcyjne turystycznie, przyciągające urlopowiczów z każdego zakątka Polski, a także zza granicy. Dodatkowo, linia ta potencjalnie może również generować regularny ruch towarowy (np. w Osiu znajdują się zakłady mięsne Gzella należące Grupy SOKOŁÓW-jeden z największych tego typu zakładów w Polsce). Ponadto elektryfikacja całego odcinka Śliwice - Laskowice Pomorskie będzie dopełnieniem logistycznego zabezpieczenia Portu w Gdyni w przypadku usterek lub koniecznych przerw technologicznych na linii nr 201 na odcinku od Maksymilianowa do Bąka, bowiem ciąg przez Laskowice - Śliwice - Czersk stanowi naturalny bajpas bez dodatkowych trudności dla przewoźników chociażby z uwagi na zmianę kierunku jazdy lub znacznie wydłużane objazdy co wpływa destrukcyjnie na rozkład jazdy – nasi samorządowcy przytaczają kolejne argumenty za modernizacją linii kolejowej.

Pełna treść wniosku naszych samorządowców do pobrania >>>


Osie

Rok 1906. Stacja kolejowa w Osiu. www.fotopolska.eu