Susza - pomoc dla rolników

piątek, 28 września 2018 14:37

OsieWojewoda Kujawsko-pomorski informuje, że istnieje możliwość doszacowania strat w uprawach rolnych, które ucierpiały w wyniku suszy. W dniu 25 września ukazał się komunikat IUNG odniośnie wystąpienia warunków suszy dotyczący 13 okresu raportowania (21.VII - 20.IX), w którym uwzględniono na terenie całego województwa, jako uprawy zagrożone suszą, uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. W związku z powyższym, zgodnie z zasadami szacowania, na wniosek rolnika Komisja może doszacować straty i dokonać korekty protokołu z szacowania strat. Uzupełnienie protokołów pozostaje bez wpływu na możliwość składania wniosków do ARMIR w oparciu o dotychczas sporządzone i potwierdzone protokoły.