Noworoczne spotkanie w Osiu

piątek, 18 stycznia 2019 13:22

OsieW Święto Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się tradycyjne, noworoczne spotkanie władz samorządowych Gminy Osie z przedstawicielami instytucji, środowisk kulturalnych, społecznych i przedsiębiorców. Tradycyjnie też uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą w kościele parafialnym w Osiu, odprawioną przez ks. Konrada Baumgarta - proboszcza oskiej parafii. W Sali widowiskowej GOK zebranych gości przywitał Roman Waśkowski - Przewodniczący Rady Gminy wraz z Michałem Grabskim - Wójtem Gminy Osie.

W trakcie uroczystości Michał Grabski i Roman Waśkowski wręczyli Marzenie Kempińskiej nasze najwyższe wyróżnienie – brązową statuetkę "Złamanej osi". Przypomnijmy, że M. Kempińska była przez 16 lat Starostą Powiatu Świeckiego. W tym okresie wielokrotnie okazywała swą pomoc i zaangażowanie dla spraw społecznych i gospodarczych naszej gminy. W roku 2013 kiedy nawałnica nawiedziła rejon Szarłaty i Starej Rzeki sprawnie i skutecznie, na miejscu, tu z Osia, kierowała akcją ratunkową, a następnie przy usuwaniu skutków trąby powietrznej. W 2014 roku obejmujący fotel starosty Franciszek Koszowski dziękował Marzenie Kempińskiej, podkreślając, że nikt na to nie zasługuje bardziej niż ona. O tym, że życzliwością podchodziła do wszelkich spraw w powiecie i w każdej gminie przypominało wielu ówczesnych i obecnych działaczy samorządowych. Ta dawna życzliwość dla mieszkańców naszej gminy odzywa się i dzisiaj – podkreślał w uzasadnieniu wyróżnienia M. Grabski.

Kolejną wyróżnioną osobą został Krzysztof Otlewski. Tym razem krótkiego podsumowania współpracy z właścicielem firmy OKK Otlewski oraz złożenia podziękowań w obecności przedstawicieli naszego samorządu podjął się Andrzej Kowalski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. To trwające od lat 90-tych merytoryczne i finansowe wsparcie działalności GOK Osie przez Krzysztofa Otlewskiego stało się okazją do podsumowań i podziękowań złożonych przez A.Kowalskiego i pracowników GOK.

W trakcie takiej uroczystości nie mogło zabraknąć występów artystycznych przygotowanych przez wychowanków GOK Osie. Młodzi artyści, mimo towarzyszącej im tremy, z powodzeniem zasiedli przy pianinie, a dźwięki wykonywanych przez nich klasycznych utworów długo brzmiały w uszach słuchaczy.

W drugiej części spotkania Michał Grabski w swojej prezentacji, na 302 slajdach zaprezentował działania inwestycyjne oraz kulturalno-społeczne gminy, podległych instytucji, stowarzyszeń i przedsiębiorców w minionym 2018 r. Każdy slajd udokumentowany został osobistym, czasem żartobliwym komentarzem i kilkoma zdjęciami, na których uwidoczniono nie tylko zdarzenia, ale też i wielu z obecnych na sali gości. Kolejny raz przedsiębiorcy z Osia pokazali, że w każdych warunkach ekonomicznych potrafią doskonale gospodarować, a tym samym rozwijać swoje firmy. Spotkanie zakończyło się toastem i życzeniami na Nowy 2019 rok. Nie zabrakło też krótkich, poważnych i żartobliwych rozmów. To był piękny dzień dla mieszkańców naszej gminy. Dla Polaków. Dla naszej małej Ojczyzny.Tekst i fot. Marek J. Lejk