Informacja o terminie sesji Rady Gminy

czwartek, 14 lutego 2019 13:09

Przewodnicz膮cy Rady Gminy informuje, 偶e w dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 III Sesja Rady Gminy Osie.

Poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:


Porz膮dek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji
4. Zg艂aszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja W贸jta Gminy
6. Informacja sporz膮dzona wed艂ug stanu na dzie艅 31.12.2018 r. z zastosowanych ulg nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny w trybie uchwa艂y nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Osie na lata 2019-2023,

b) dokonania zmian w bud偶ecie gminy Osie na 2019 rok,

c) przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Osie w 2019 roku,

d) funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020,

e) ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Osie,

f) przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okr臋gowego w Bydgoszczy na Uchwa艂臋 Nr IX/57/15 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

g) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Osie,

h) ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Osie oraz okre艣lenia granic ich obwod贸w od dnia 1 wrze艣nia 2019 r.,

i) podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania pomocy w zakresie do偶ywiania dzieci do 7 roku 偶ycia i uczni贸w do czasu uko艅czenia szko艂y ponadgimnazjalnej, szczeg贸艂owych zasad i trybu udzielania pomocy w do偶ywianiu w ramach realizacji programu 鈥濸osi艂ek w szkole i w domu鈥 na lata 2019-2023,

j) szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg贸艂owe warunki cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 tryb ich pobierania,

k) obywatelskiej inicjatywy uchwa艂odawczej.

8. Przed艂o偶enie plan贸w pracy komisji sta艂ych Rady Gminy Osie na 2019 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Osie za 2018 rok
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz realizacji zada艅 i z zakresu zwalczania narkomanii w 2018 roku

11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2018 r.

12. Wolne wnioski i dyskusja

13. Zako艅czenie obrad sesji.


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Roman Wa艣kowski