UWAGA !!! Zwrot podatku akcyzowego – faktury

piątek, 22 lutego 2019 10:53

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do wniosku o zwrot podatku akcyzowego wymagane są faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego bez kodu CN lub z kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz CN 3826 00.