Droga w Wałkowiskach

piątek, 22 lutego 2019 10:54

WałkowiskaW bieżącym tygodniu na drodze gminnej we wsi Wałkowiska pojawili się pracownicy firmy "KIC-TRANS" Piotr Różycki z Drzycimia, która za kwotę 484 620,00 zł. wygrała ogłoszony na poczatku grudnia ub. roku przetarg na budowę tej drogi. Przypomnijmy, że był to drugi przetarg. Pierwszy został unieważniony, ponieważ najniższa oferta przekraczała zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Długość przebudowywanej drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi 571 m. Droga jest finansowana ze środków budżetu Gminy Osie. Dodajmy, że inwestycję poprzedziło przygotowanie dokumentacji w ramach tzw. "spec ustawy" oraz przejęcie gruntów na poszerzenie drogi i ich wykup przez Gminę Osie.

Obecna droga gruntowa stanowi funkcję komunikacyjną dla przyległej zabudowy mieszkaniowej. Całe przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej klasy „D” o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowie linii energetycznej nn. Długość drogi wynosi 570,85 m. Szerokość jezdni 4,50m. Szerokość poboczy 0,75 m. W zakres zadania wchodzą: wykonanie robót ziemnych, wycinka kolidujących drzew i krzewów, wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni, ustawienie oporników i krawężników, wykonanie podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 2 739,20 m2 i grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) AC 11 W, wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie lub odtworzenie rowów przydrożnych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.