Wnioski o szacowanie szkód w związku z suszą

piątek, 26 lipca 2019 08:30

Zgodnie z nowym komunikatem nr 7 IUNG w Puławach za okres od 21.V - 20.VII Gmina Osie została uznana za teren objęty suszą. Uprawy, które kwalifikują się do szacowania to: zboża jare, kukurydza na kiszonkę i na ziarno, rośliny strączkowe, krzewy owocowe na glebach kategorii I. Wnioski można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Osie (pokój nr 13)  lub ze strony internetowej. Osoba do kontaktów: Pani Justyna Tysarczyk, tel. 52 33 29 540. Jednocześnie informuję, że w związku z komunikatem Wójt Gminy Osie wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019 r.

 Zainteresowanych rolników prosimy o zapoznanie się z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.  Zachęcamy też do zapoznania się internetowym Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR). Serwis jest prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. System ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.

Wniosek do pobrania >>>