Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

piątek, 26 lipca 2019 14:33

Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Osie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.


Położenie

Księga wieczysta /

Numer działki/

Powierzchnia działki

Numer lokalu mieszkalnego

Udział gruntu

Powierzchnia użytkowa lokalu wraz pomieszczeniami przynależnymi

Cena zł

Przeznaczenie


Osie

ul. Sienkiewicza 15


BY1S/00037566/6


działka nr 136


pow.  0,0400  ha


1


805/2219


Lokal – 53,90 m2

Pom. przyn. – 26,60 m249 700,00 zł

Sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym 3 –rodzinnym.

Brak aktualnego planu zagosp. przestrzennego .

Osie

ul. Szkolna 24

BY1S/00029125/4

działka 285/4

pow. 0,0956 ha

1

1/1

Budynek mieszkalny – 104,28 m2

Pom. przyn. – 29 m2


117 000,00 zł

Sprzedaż budynku w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Brak aktualnego planu zagosp. przestrzennego .

Miedzno 33

BY1S/00058656/7

działka 143/1

pow. 0,1333 ha

2

774/4559

Lokal – 52,20 m2

Pom. przyn. – 25,20 m2

45 600,00 zł

Sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Brak aktualnego planu zagosp. przestrzennego .

Miedzno 33

BY1S/00058656/7

działka 143/1

pow. 0,1333 ha

4

952/4559

Lokal – 64,10 m2

Pom. przyn. – 31,10 m2

54 400,00 zł

Sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

Brak aktualnego planu zagosp. przestrzennego .


1. Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

2. Przy sprzedaży ww. nieruchomości lokalowych w przypadku jednorazowej zapłaty ceny przewiduje się udzielenie bonifikaty w wysokości 30%.

3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z dnia 2018 poz. 2204 z późn. zm.) wynosi 1 miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Osie , ul. Dworcowa 6 (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej www.osie.pl.

 Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Osie, 26.07.2019 r.


Cała treść do pobrania w formacie .pdf  >>>