Pomoc uczniom w roku szkolnym 2019/2020

poniedzia艂ek, 19 sierpnia 2019 09:32

Drodzy Rodzice! W贸jt Gminy Osie informuje, o mo偶liwo艣ci skorzystania z nast臋puj膮cych pomocy uczniom w roku szkolnym 2019/2020. Informacje szczeg贸艂owe i druk do pobrania znajduj膮 si臋 w dalszej tre艣ci.


STYPENDIUM SZKOLNE

Termin sk艂adania wniosk贸w - do 16 wrze艣nia 2019 r.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego s膮:

- uczniowie szk贸艂 podstawowych,

-uczniowie szk贸艂 ponadgimnazjalnych dla m艂odzie偶y i dla doros艂ych do czasu uko艅czenia kszta艂cenia, nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia 24 roku 偶ycia;

-wychowankowie publicznych i niepubl. o艣rodk贸w umo偶liwiaj膮cych dzieciom i m艂odzie偶y realizacj臋 obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki 鈥 do czasu ko艅czenia realizacji obowi膮zku nauki.


O stypendium szkolne ubiega膰 si臋 mog膮 uczniowie mieszkaj膮cy na terenie Gminy Osie znajduj膮cy si臋 w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj膮cej z niskich dochod贸w na osob臋 w rodzinie.


Kwota dochodu netto uprawniaj膮ca do przyznania stypendium nie mo偶e by膰 wy偶sza ni偶 528,00 z艂 netto na osob臋 w rodzinie.


Wniosek sk艂ada si臋 jeden raz w roku. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku.


Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego te偶 ka偶da osoba otrzymuj膮ca tak膮 pomoc ma obowi膮zek wykorzysta膰 stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem i przedstawi膰 rachunki potwierdzaj膮ce celowo艣膰 wydatk贸w.


Stypendium nie przys艂uguje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, kt贸rzy nie mieszkaj膮 na terenie gminy Osie

ZASI艁EK SZKOLNY

Mo偶e by膰 przyznany uczniowi znajduj膮cemu si臋 przej艣ciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak: po偶ar, pow贸d藕, wypadek, ci臋偶ka choroba, kradzie偶 mienia i inne. Mo偶e by膰 przyznany w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezale偶nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


WNIOSEK o stypendium szkolne/zasi艂ek szkolny

Pobierz >>>


Informacje na temat pomocy uczniom mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy Osie, pok. 5

(tel. 52 33 29 540).