Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Osiu

czwartek, 29 sierpnia 2019 15:23

OsieW bieżącym roku w dwóch różnych miejscach Osia wybudowana została nowa sieć kanalizacyjna. Prawie 1 km sieci wybudowano we wschodniej części Osia wzdłuż drogi Osie - Warlubie. Nowa sieć objęła zasięgiem ul. Boczną i część ul. Starogardzkiej oraz Wyb. pod Nowe. Podłączone zostały do niej istniejące domy, a przy okazji uzbrojony został rozległy teren inwestycyjny po lewej stronie drogi. Druga część inwestycji obejmowała Stary Tartak położony na południu Osia. Tam plan zagospodarowania obejmuje ponad 50 działek mieszkalnych. Wielu mieszkańców wstrzymywało się z podjęciem decyzji o budowie, do chwili wybudowania niezbędnej infrastruktury. Dzięki tej inwestycji, również o długości ok. 1 km i jednej przepompowni ścieków, a także budowie sieci wodociągowej podłączono do sieci istniejące i nowo budowane obiekty mieszkalne. Zadanie zrealizował Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak z Osięcin, który za cenę 899 440,00 zł wygrał ogłoszony zimą przetarg. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Osie oraz środków Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej. Wartość dofinansowania wynosi ok. 700 tys. zł. Eksploatacją zajmują się już pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu, którzy od początku budowy ściśle współpracowali z Wykonawcą. Osprzęt i monitoring przepompowni są kompatybilne z istniejącą siecią kanalizacyjną, co ułatwia użytkowanie i kontrolę nowych urządzeń. Obecnie trwa rozliczanie zadania.Tekst i fot. MJL.