poniedziałek, 05 marca 2012 16:39

OsieW rod, 29 lutego br. jubileusz obchodw 50-lecia lubu obchodzio 8 par z terenu naszej gminy. Uroczysto odbya si w Sali Widowiskowej Gminnego Orodka Kultury w Osiu, w obecnoci Michaa Grabskiego Wjta Gminy Osie, Romana Wakowskiego Przewodniczcego Rady Gminy Osie, Krystyny Krupy Kierownika Urzdu Stanu Cywilnego oraz najbliszych czonkw rodziny.

W trakcie uroczystoci Micha Grabski w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego wrczy dostojnym jubilatom Medale Za Dugoletnie Poycie Maeskie oraz wsplnie z Romanem Wakowskim zoyli jublilatom gratulacje i yczenia wszelkiej pomylnoci. W tym roku swoje wito obchodzili: Janina i Stanisaw Babiscy z Osia, Halina i Wacaw Ebertowscy z Nowego Jaszcza, Gertruda i Mieczysaw Kaczmarek z Brzezin, Jadwiga i Jzef Kuchczyscy z Jaszcza, Miriam i Henryk Sowiski z Radaskiej, Stefania i Bronisaw Tworek z Osia, Eryka i Edmund Ugorscy z ura oraz Danuta i Wodzimierz Wieczorek z Tlenia. Po czci oficjalnej odby tradycyjny toast szampanem, odpiewano ?sto lat?, byy yczenia od rodziny oraz czas na wspomnienia. Wszystkim Jubilatom yczymy dugich lat w zdrowiu i szczciu. A poniej zamieszczamy zdjcia z uroczystoci oraz kilka zdj zrobionych 50 lat temu, ktre przetrway do naszych czasw.

Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


Eryka i Edmund Ugorscy

Stefania i Bronisaw Tworek

Miriam i Henryk Sowiscy

Jadwiga i Jzef Kuchczyscy

Janina i Stanisaw Babiscy

Krystyna Krupa Tle - fot. Marek J. Lejk


Osie - fot. Marek J. Lejk


fot. i skan Marek J. Lejk