środa, 28 marca 2012 17:08

PruskieW Bory Tucholskie wiosna przysza w peni. Najpierw na zajciach wietlicowych, w czasie ferii zimowych, modzie z Pruskich wykonaa kuk Marzanny - symbol przemijajcej zimy, a w niedziel 25 marca 2012 r. wesoa grupa dzieci i modziey przesza przez wie. Przy wtrze bbna i radosnych okrzykw wywoywaa wiosn.

Przemarsz zakoczy si na Wichrowych Wzgrzach, w gocinnym tartaku Pastwa Maliszewskich, gdzie kuka zostaa uroczycie spalona, a przy ognisku i w trakcie pieczenia kiebasek uczestnicy wysuchali opowieci dotyczcych tradycyjnych, borowiackich obrzdw z Marzann. Pikna pogoda i dobre humory sprawiy, e bya to dla wszystkich atrakcyjna wyprawa. T niedzieln wycieczk zorganizowao Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.

Tekst: Grayna Linda, Fot. nadesane