wtorek, 22 września 2009 08:45

50 lecie święceń kapłańskich - Łążek 20093 maja w Łążku odbyła się niezwykła uroczystość. W tym dniu przypada nie tylko rocznica Konstytucji, ale i odpust parafialny Matki Bożej Królowej Polski - patronki parafii w Łążku. Sumę odpustową odprawili kapłani obchodzący 50 lecie święceń kapłańskich: Ks. Kanonik Jerzy Wałdoch z Osia, ks. Proboszcz Stefan Graś z Lipinek, o. Feliks Poćwiardowski z Laskowic. We mszy uczestniczył również ks. proboszcz Józef Trybul z Drzycimia. Kazanie wygłosił o. Sławomir Bella - wicerektor Domu Misyjnego z Laskowic. Po mszy jubilatom złożono życzenia i wiązanki kwiatów.
Równocześnie, swoją 45 rocznicę święceń kapłańskich obchodził Ks. Stefan Kukliński - proboszcz z Łążka. Msza odpustowa stała się też okazją do podkreślenia zasług Ks. Stefana Kuklińskiego dla naszego społeczeństwa. Michał Grabski - Wójt Gminy Osie z Romanem Waśkowskim - Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli ks. Kuklińskiemu złotą statuetkę herbu Gminy Osie. To druga w historii gminy (pierwszą otrzymał Ks. Kanonik Jerzy Wałdoch z Osia) złota statuetka wręczona mieszkańcowi gminy. Oddzielne życzenia i dary złożyli parafianie. Podczas mszy św. śpiewał i grał miejscowy zespół muzyczny.
W uroczystości uczestniczyli kapłani Dekanatu Jeżewskiego oraz Ks. proboszcz Andrzej Koss ze Śliwic.

Publikowane: 2009-05-20